Ariana Grande – In My Head dalszöveg fordítás magyarul

Painted a picture, I thought I knew you well
Festettem egy képet, azt hittem, jól ismertem
I got a habit of seeing what isn’t there
Van egy szokásom, hogy lássam, mi nincs ott
Caught in the moment, tangled up in your sheets
A pillanatban elkaptam, összeszorítottam a lapokat
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Amikor megtörte a szívemet, azt mondtam, hogy csak a fele akartál

My imagination’s too creative
A képzeletem kreatív
They see demon, I see angel, angel (Angel), angel
Látnak egy démonot, látok egy angyalot, egy angyalot (angyal), angyalot
Without the halo, wingless angel
A halo nélkül, szárny nélküli angyal

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Falling, csökkenő, de soha nem gondoltam, hogy elhagynál
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Falling, csökkenő, szükségem volt valamire hinni
I thought you were the one
Azt hittem, te vagy az
But it was all in my head
De ez minden a fejemben volt
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Minden a fejemben volt

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
igen, nézz rád, fiú, feltaláltalak
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
A teniszcipőid, melyek a problémáktól indulnak
Cardio good for the heart (For the heart)
A szívgyakorlás jó a szív számára (a szívért)
I figure we can work it out, hmm
Megállapítottam, hogy ki tudjuk dolgozni

Painted a picture; I thought I drew you well
Festettem egy képet, azt hittem, jól húztam
I had a vision of seeing what isn’t there
Volt egy látomásom arról, hogy mi van ott
Caught in the moment, tangled up in your sheets
A pillanatban elkaptam, összeszorítottam a lapokat
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Amikor megtörte a szívemet, azt mondtam, hogy csak a fele akartál

My imagination’s too creative
A képzeletem kreatív
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
Látják, hogy Kain és én látom Ábel (Ábel), Ábel (Ábel), Ábel (Káin és Ábel Ádám és Éva első két fia)
I know you’re able, willin’ and able
Tudom, hogy hajlandó vagy képes erre

Falling, falling, but I thought that you would need me
Falling, csökkenő, de azt hittem, szükséged lesz rám
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Falling, csökkenő, szükségem volt valamire hinni
I thought that you were the one
Azt hittem, te vagy az
But it was all in my head
De ez minden a fejemben volt
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Minden a fejemben volt

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
igen, nézz rád, fiú, feltaláltalak
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
A teniszcipőid, melyek a problémáktól indulnak
Cardio good for the heart (For the heart)
A szívgyakorlás jó a szív számára (a szívért)
I figure we can work it out, hmm
Rájöttem, hogy ki tudjuk dolgozni

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Azt akartam, hogy nőjön, de, fiú, nem voltál rettenetes
Everything you are made you everything you aren’t
Minden, amit alkotsz, nem magad
I saw your potential without seein’ credentials
Láttam a potenciálját anélkül, hogy hitelesítő adatokat látnánk
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Talán ez a probléma (igen, igen)
Said maybe that’s the issue, ah
Azt mondtam talán ez a kérdés
Can’t hold that sh*t against you, ah
Nem tarthatom ezt ellened
Guess I did it to myself, yeah
Azt hiszem, én magam csináltam, igen
Thought you were somebody else, you
Azt hittem, valaki más, te

Thought you were somebody else, you (You)
Azt hittem, valaki más, te
Thought you were somebody else, you
Azt hittem, valaki más, te