Ariana Grande – In My Head Songtekst Vertaling Nederlands

Painted a picture, I thought I knew you well
Ik schilderde een foto, ik dacht dat ik je goed kende
I got a habit of seeing what isn’t there
Ik heb de gewoonte om te zien wat er niet is
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Ik werd betrapt in het moment dat ik in je lakens verstrikt raakte
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Toen je mijn hart brak, zei ik dat je maar de helft van mij wou

My imagination’s too creative
Mijn verbeelding is creatief
They see demon, I see angel, angel (Angel), angel
Ze zien een demon, ik zie een engel, een engel (engel), engel
Without the halo, wingless angel
Zonder de halo, vleugelloze engel

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Vallen, vallen, maar ik had nooit gedacht dat je me zou verlaten
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Vallen, vallen, ik had iets nodig om in te geloven
I thought you were the one
Ik dacht dat jij degene was
But it was all in my head
Maar het zat allemaal in mijn hoofd
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Het zat allemaal in mijn hoofd

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
ja, kijk naar jou, jongen, ik heb je uitgevonden
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Je tennisschoenen, voor je problemen
Cardio good for the heart (For the heart)
Cardio-oefening is goed voor het hart (voor het hart)
I figure we can work it out, hmm
Ik ontdekte dat we het kunnen uitwerken

Painted a picture; I thought I drew you well
Ik heb een foto geschilderd, ik dacht dat ik je goed had getekend
I had a vision of seeing what isn’t there
Ik had een visie om te zien wat er niet is
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Ik werd betrapt in het moment dat ik in je lakens verstrikt raakte
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Toen je mijn hart brak, zei ik dat je maar de helft van mij wou

My imagination’s too creative
Mijn verbeelding is creatief
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
Ze zien Kaïn en ik zie Abel (Abel), Abel (Abel), Abel (Kaïn en Abel zijn de eerste twee zonen van Adam en Eva)
I know you’re able, willin’ and able
Ik weet dat je bereid en in staat bent om het te doen

Falling, falling, but I thought that you would need me
Vallen, vallen, maar ik dacht dat je me nodig zou hebben
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Vallen, vallen, ik had iets nodig om in te geloven
I thought that you were the one
Ik dacht dat jij degene was
But it was all in my head
Maar het zat allemaal in mijn hoofd
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Het zat allemaal in mijn hoofd

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
ja, kijk naar jou, jongen, ik heb je uitgevonden
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Je tennisschoenen, voor je problemen
Cardio good for the heart (For the heart)
Cardio-oefening is goed voor het hart (voor het hart)
I figure we can work it out, hmm
Ik kwam erachter dat we het kunnen uitwerken

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Ik wilde dat je groeide, maar jongen, je was niet aan het ontluiken
Everything you are made you everything you aren’t
Alles waar je uit bestaat, is niet alleen
I saw your potential without seein’ credentials
Ik zag je potentieel zonder referenties te zien
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Misschien is dat het probleem (ja, ja)
Said maybe that’s the issue, ah
Ik zei misschien dat dit het probleem is
Can’t hold that sh*t against you, ah
Ik kan dat niet tegen je zeggen
Guess I did it to myself, yeah
Ik denk dat ik het mezelf heb aangedaan, ja
Thought you were somebody else, you
Ik dacht dat je iemand anders was, jij

Thought you were somebody else, you (You)
Ik dacht dat je iemand anders was, jij
Thought you were somebody else, you
Ik dacht dat je iemand anders was, jij