Ariana Grande – In My Head Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Painted a picture, I thought I knew you well
Namalowałem obraz, myślałem, że dobrze cię znam
I got a habit of seeing what isn’t there
Mam nawyk widzenia tego, czego nie ma
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Zostałem złapany w chwili, zaplątałem się w twoje prześcieradła
When you broke my heart, I said you only wanted half of me
Kiedy złamałeś mi serce, powiedziałem, że chcesz tylko połowę mnie

My imagination’s too creative
Moja wyobraźnia jest kreatywna
They see demon, I see angel, angel (Angel), angel
Widzą demona, widzę anioła, anioła (anioła), anioła
Without the halo, wingless angel
Bez halo, bezskrzydły anioł

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Upadek, upadek, ale nigdy nie sądziłem, że mnie opuścisz
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Upadając, padając, potrzebowałem czegoś do uwierzenia
I thought you were the one
Myślałem, że to ty
But it was all in my head
Ale wszystko było w mojej głowie
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Wszystko było w mojej głowie

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
tak, spójrz na ciebie, chłopcze, wymyśliłem cię
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Twoje buty do tenisa, biegające od twoich problemów
Cardio good for the heart (For the heart)
Ćwiczenia cardio są dobre dla serca (dla serca)
I figure we can work it out, hmm
Odkryłem, że możemy to rozwiązać

Painted a picture; I thought I drew you well
Namalowałem obraz, myślałem, że dobrze cię narysowałem
I had a vision of seeing what isn’t there
Miałem wizję widzenia tego, czego nie ma
Caught in the moment, tangled up in your sheets
Zostałem złapany w chwili, zaplątałem się w twoje prześcieradła
When you broke my heart, said you only wanted half of me
Kiedy złamałeś mi serce, powiedziałem, że chcesz tylko połowę mnie

My imagination’s too creative
Moja wyobraźnia jest kreatywna
They see Cain and I see Abel (Abel), Abel (Abel), Abel
Widzą Kaina i widzę Abla (Abla), Abla (Abla), Abla (Kain i Abel są pierwszymi dwoma synami Adama i Ewy)
I know you’re able, willin’ and able
Wiem, że chcesz i możesz to zrobić

Falling, falling, but I thought that you would need me
Upadek, upadek, ale myślałem, że będziesz mnie potrzebować
Falling, falling, needed something to believe in, oh
Upadając, padając, potrzebowałem czegoś do uwierzenia
I thought that you were the one
Myślałem, że ty jesteś tym jedynym
But it was all in my head
Ale wszystko było w mojej głowie
It was all in my head (Skrrt, skrrt)
Wszystko było w mojej głowie

Yeah, look at you (You), boy, I invented you
tak, spójrz na ciebie, chłopcze, wymyśliłem cię
Your Gucci tennis shoes, runnin’ from your issues
Twoje buty do tenisa, biegające od twoich problemów
Cardio good for the heart (For the heart)
Ćwiczenia cardio są dobre dla serca (dla serca)
I figure we can work it out, hmm
Dowiedziałem się, że możemy to rozwiązać

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Chciałem, żebyś wyrósł, ale, chłopcze, nie zacząłeś się kłaniać
Everything you are made you everything you aren’t
Wszystko, co składa się na ciebie, nie jest sami
I saw your potential without seein’ credentials
Widziałem twój potencjał, nie widząc referencji
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Może to jest problem (tak, tak)
Said maybe that’s the issue, ah
Powiedziałem, że może to jest problem
Can’t hold that sh*t against you, ah
Nie mogę tego ci zarzucić
Guess I did it to myself, yeah
Sądzę, że zrobiłem to dla siebie, tak
Thought you were somebody else, you
Myślałem, że jesteś kimś innym, ty

Thought you were somebody else, you (You)
Myślałem, że jesteś kimś innym, ty
Thought you were somebody else, you
Myślałem, że jesteś kimś innym, ty