Ariana Grande, Justin Bieber – Stuck with U Songtekst Vertaling Nederlands

Stuck with U Songtekst Vertaling Nederlands

Mmm
Hmm
Hey, yeah
Hé, ja
(That’s just for fun)
(Dat is gewoon voor de lol)
(What?)
(Wat?)
Ah, yeah
Ja, ja

I’m not one to stick around
Ik blijf niet hangen
One strike and you’re out, baby
Eén slag en je bent eruit, schat
Don’t care if I sound crazy
Maakt niet uit of ik gek klink
But you never let me down, no, no
Maar je liet me nooit in de steek, nee, nee
That’s why when the sun’s up, I’m stayin’
Daarom blijf ik als de zon opkomt
Still layin’ in your bed, sayin’
Nog steeds liggend in je bed, zeggend

Ooh, ooh, ooh, ooh
Oh Oh oh oh
Got all this time on my hands
Ik heb al die tijd aan mijn handen
Might as well cancel our plans, yeah
We kunnen onze plannen net zo goed annuleren
I could stay here for a lifetime
Ik zou hier een leven lang kunnen blijven

So, lock the door and throw out the key
Sluit dus de deur en gooi de sleutel weg
Can’t fight this no more, it’s just you and me
Ik kan hier niet meer tegen vechten, het zijn alleen jij en ik
And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do
En ik kan niets doen
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Ik zit vast aan jou, zit vast aan jou, zit vast aan jou
So, go ahead and drive me insane
Dus ga je gang en maak me gek
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Schat, laat je mond lopen, ik zou nog steeds niet veranderen
Being stuck with you, stuck with you, stuck with you
Vastzitten met jou, vastzitten met jou, vastzitten met jou
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby
Ik zit vast aan jou, vast aan jou, vast aan jou, schat

There’s nowhere we need to be, no, no, no
We hoeven nergens te zijn, nee, nee, nee
I’ma get to know you better
Ik leer je beter kennen
Kinda hope we’re here forever
hoop dat we hier voor altijd zijn
There’s nobody on these streets
Er is niemand in deze straten
If you told me that the world’s endin’
Als je me vertelde dat de wereld eindigt
Ain’t no other way that I can spend it
er is geen andere manier waarop ik het kan uitgeven

Oh, oh, oh, oh (Ooh)
Oh Oh oh oh
Got all this time in my hands
Ik heb al die tijd in mijn handen
Might as well cancel our plans (Yeah, yeah)
We kunnen onze plannen net zo goed annuleren
I could stay here forever
Ik zou hier voor altijd kunnen blijven

So, lock the door and throw out the key
Sluit dus de deur en gooi de sleutel weg
Can’t fight this no more, It’s just you and me
Ik kan hier niet meer tegen vechten, het zijn alleen jij en ik
And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do
En ik kan niets doen
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Ik zit vast aan jou, zit vast aan jou, zit vast aan jou
So, go ahead and drive me insane
Dus ga je gang en maak me gek
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Schat, laat je mond lopen, ik zou nog steeds niet veranderen
Being stuck with you, stuck with you, stuck with you
Vastzitten met jou, vastzitten met jou, vastzitten met jou
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Ik zit vast aan jou, zit vast aan jou, zit vast aan jou

Woah
Hallo
Baby, come take all my time
Schat, neem al mijn tijd
Go on, make me lose my mind
Ga door, laat me mijn verstand verliezen
We got all that we need here tonight
We hebben hier alles wat we nodig hebben vanavond

I lock the door (Lock the door) and throw out the key
Ik doe de deur op slot en gooi de sleutel weg
Can’t fight this no more (Can’t fight this no more), it’s just you and me
Ik kan hier niet meer tegen vechten, het zijn alleen jij en ik
And there’s nothin’ I, nothin’ I’d rather do
En er is niets wat ik liever doe
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you
Ik zit vast aan jou, zit vast aan jou, zit vast aan jou
So, go ahead and drive me insane
Dus ga je gang en maak me gek
Baby, run your mouth, I still wouldn’t change
Schat, laat je mond lopen, ik zou nog steeds niet veranderen
All this lovin’ you, hatin’ you, wantin’ you
Dit alles van je houden, je haten, je willen
I’m stuck with you, stuck with you, stuck with
Ik zit vast aan jou, vast aan jou, vast aan
You, oh, oh
Jij, oh, oh

Stuck with you, stuck with you, stuck with you
Blijf bij je, blijf bij je