Ariana Grande, Lady Gaga – Rain On Me Songtekst Vertaling Nederlands

Rain On Me Songtekst Vertaling

I didn’t ask for a free ride
Ik heb niet om een ​​gratis rit gevraagd
I only asked you to show me a real good time
Ik heb je net gevraagd om me een geweldige tijd te bezorgen
I never asked for the rainfall
Ik heb nooit naar de regen gevraagd
At least I showed up, you showed me nothing at all
Ik kwam tenminste opdagen, jij liet me helemaal niets zien

It’s coming down on me
Het komt op me neer
Water like misery
Water is als nood
It’s coming down on me
Het komt op me neer
I’m ready, rain on me
Ik ben klaar voor de regen die op me valt

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Ik ben liever droog, maar ik leef tenminste
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Ik ben liever droog, maar ik leef tenminste
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
Rain on me
Regen op mij

Rain on me
Regen op mij
Mmm, oh yeah, baby
Mmm, oh ja, schat
Rain on me
Regen op mij

Livin’ in a world where no one’s innocent
We leven in een wereld waar niemand onschuldig is
Oh, but at least we try, mmm
Oh, maar we proberen het tenminste
Gotta live my truth, not keep it bottled in
Ik moet mijn waarheid naleven, ik mag het niet in flessen bewaren
So I don’t lose my mind, baby, yeah
Dus ik verlies mijn verstand niet, schat, ja

I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)
Ik voel het op mijn huid (het komt op me neer)
Teardrops on my face (Water like misery)
Druppels op mijn gezicht (water als ellende)
Let it wash away my sins (It’s coming down on me)
Laat het mijn zonden wegspoelen (het komt op me neer)
Let it wash away, yeah
Laat het wegspoelen, ja

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Ik ben liever droog, maar ik leef tenminste
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Ik ben liever droog, maar ik leef tenminste
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
Rain (Rain) on (On) me
Regen op mij

Rain on me
Regen op mij
Rain on me
Regen op mij
Oh yeah, yeah
Oh ja, ja
Rain on me, ooh yeah
Regen op me, oh ja
Rain on me
Regen op mij
Rain on me, ooh
Regen op me, oh

Hands up to the sky
Handen omhoog naar de hemel
I’ll be your galaxy
Ik zal je melkweg zijn
I’m about to fly
Ik sta op het punt te vliegen
Rain on me, tsunami
Regen op mij, tsunami
Hands up to the sky
Handen omhoog naar de hemel
I’ll be your galaxy
Ik zal je melkweg zijn
I’m about to fly
Ik sta op het punt te vliegen
Rain on me (Rain on me)
Rain on me (Rain on me)

I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)
Ik zou liever droog zijn, maar ik leef tenminste (regen op mij)
Rain on me, rain, rain
Regen op mij, regen, regen
Rain on me, rain, rain (Rain on me)
Regen op mij, regen, regen (regen op mij)
I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)
Ik zou liever droog zijn, maar ik leef tenminste (ik leef tenminste)
Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)
Regen op mij, regen, regen (regen op mij, schat)
Rain on me (Rain on me)
Rain on me (Rain on me)

I hear the thunder comin’ down
Ik hoor dat de donder naar beneden komt
Won’t you rain on me?
Wil je niet op me regenen?
Eh, eh, yeah (Rain on, woo)
Eh, eh, ja (regen op mij)
I hear the thunder comin’ down
Ik hoor de donder naar beneden komen
Won’t you rain on me? (Me)
Wil je niet op me regenen?
Eh, eh, yeah
Eh, eh, ja
Rain on me
Regen op mij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close