Ariana Grande, Lady Gaga – Rain On Me Text Piesne Preklad v Slovenský


Rain On Me Text Piesne Preklad

I didn’t ask for a free ride
Nepýtal som sa na bezplatnú jazdu
I only asked you to show me a real good time
Len som ťa požiadal, aby si mi ukázal naozaj dobrý čas
I never asked for the rainfall
Nikdy som sa nepýtal na dážď
At least I showed up, you showed me nothing at all
Aspoň som sa ukázal, že si mi vôbec nič neukázal

It’s coming down on me
Zíde to na mňa
Water like misery
Voda je ako strach
It’s coming down on me
Zíde to na mňa
I’m ready, rain on me
Som pripravený na dážď, ktorý na mňa padá

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
Rain on me
Dážď na mňaRain on me
Dážď na mňa
Mmm, oh yeah, baby
Mmm, áno, zlato
Rain on me
Dážď na mňa

Livin’ in a world where no one’s innocent
Žijeme vo svete, kde nikto nie je nevinný
Oh, but at least we try, mmm
Och, ale aspoň sa to snažíme
Gotta live my truth, not keep it bottled in
Musím žiť svoju pravdu, nemal by som ju uchovávať vo fľašiach
So I don’t lose my mind, baby, yeah
Takže nestratím svoju myseľ, zlato, áno

I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)
Cítim to na svojej koži (padá to na mňa)
Teardrops on my face (Water like misery)
Slzy na mojej tvári (voda ako bieda)
Let it wash away my sins (It’s coming down on me)
Nechaj to zmyť moje hriechy (zostupuje na mňa)
Let it wash away, yeah
Nechaj to zmyť, áno

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
Rain (Rain) on (On) me
Dážď na mňa

Rain on me
Dážď na mňa
Rain on me
Dážď na mňa
Oh yeah, yeah
Ach áno, áno
Rain on me, ooh yeah
Dážď na mňa, ach áno
Rain on me
Dážď na mňa
Rain on me, ooh
Dážď na mňa, oh

Hands up to the sky
Ruky hore k oblohe
I’ll be your galaxy
Ja budem tvoja galaxia
I’m about to fly
Chystám sa lietať
Rain on me, tsunami
Dážď na mňa, tsunami
Hands up to the sky
Ruky hore k oblohe
I’ll be your galaxy
Ja budem tvoja galaxia
I’m about to fly
Chystám sa lietať
Rain on me (Rain on me)
Dážď na mňa (Dážď na mňa)

I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive (Rain on me)
Rain on me, rain, rain
Dážď na mňa, dážď, dážď
Rain on me, rain, rain (Rain on me)
Dážď na mňa, dážď, dážď (Dážď na mňa)
I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)
Radšej by som bol suchý, ale aspoň som nažive (Aspoň som nažive)
Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)
Dážď na mňa, dážď, dážď (Dážď na mňa, mačiatko)
Rain on me (Rain on me)
Dážď na mňa (Dážď na mňa)

I hear the thunder comin’ down
Počul som, že hrom klesá
Won’t you rain on me?
Nechceš na mňa pršať?
Eh, eh, yeah (Rain on, woo)
Eh, eh, yes (Rain on me)
I hear the thunder comin’ down
Počul som hrom
Won’t you rain on me? (Me)
Nechceš na mňa pršať?
Eh, eh, yeah
Eh, eh, áno
Rain on me
Dážď na mňa

Close