Ariana Grande, Lady Gaga – Rain On Me Text Písně Český Překlad

Rain On Me Text Písně Překlad

I didn’t ask for a free ride
Nežádal jsem o jízdu zdarma
I only asked you to show me a real good time
Jen jsem tě požádal, abys mi ukázal opravdu dobrý čas
I never asked for the rainfall
Nikdy jsem se neptal na déšť
At least I showed up, you showed me nothing at all
Alespoň jsem se ukázal, ty jsi mi vůbec nic neukázal

It’s coming down on me
Padá na mě
Water like misery
Voda je jako úzkost
It’s coming down on me
Padá na mě
I’m ready, rain on me
Jsem připraven na déšť, který na mě padá

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
Rain on me
Déšť na mě

Rain on me
Déšť na mě
Mmm, oh yeah, baby
Mmm, ano, zlato
Rain on me
Déšť na mě

Livin’ in a world where no one’s innocent
Žijeme ve světě, kde nikdo není nevinný
Oh, but at least we try, mmm
Oh, ale alespoň se to snažíme
Gotta live my truth, not keep it bottled in
Musím žít svou pravdu, neměl bych ji uchovávat v lahvích
So I don’t lose my mind, baby, yeah
Takže neztratím svou mysl, zlato, ano

I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)
Cítím to na své kůži (klesá na mě)
Teardrops on my face (Water like misery)
Slzy na mé tváři (Voda jako bída)
Let it wash away my sins (It’s coming down on me)
Nech mě to odplavit mé hříchy (na mě to dopadá)
Let it wash away, yeah
Nechte to umýt, ano

I’d rather be dry, but at least I’m alive
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
I’d rather be dry, but at least I’m alive
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
Rain (Rain) on (On) me
Déšť na mě

Rain on me
Déšť na mě
Rain on me
Déšť na mě
Oh yeah, yeah
Ach ano, ano
Rain on me, ooh yeah
Déšť na mě, ach ano
Rain on me
Déšť na mě
Rain on me, ooh
Déšť na mě, oh

Hands up to the sky
Ruce vzhůru k obloze
I’ll be your galaxy
Budu tvou galaxií
I’m about to fly
Chystám se létat
Rain on me, tsunami
Déšť na mě, tsunami
Hands up to the sky
Ruce vzhůru k obloze
I’ll be your galaxy
Budu tvou galaxií
I’m about to fly
Chystám se létat
Rain on me (Rain on me)
Déšť na mě (Déšť na mě)

I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu (déšť na mě)
Rain on me, rain, rain
Déšť na mě, déšť, déšť
Rain on me, rain, rain (Rain on me)
Déšť na mě, déšť, déšť (Déšť na mě)
I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)
Raději bych byl suchý, ale alespoň jsem naživu (Alespoň jsem naživu)
Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)
Déšť na mě, déšť, déšť (Déšť na mě, kotě)
Rain on me (Rain on me)
Déšť na mě (Déšť na mě)

I hear the thunder comin’ down
Slyšel jsem, že hrom klesá
Won’t you rain on me?
Nechceš na mě pršet?
Eh, eh, yeah (Rain on, woo)
Eh, eh, yes (Rain on me)
I hear the thunder comin’ down
Slyšel jsem hrom
Won’t you rain on me? (Me)
Nechceš na mě pršet?
Eh, eh, yeah
Eh, eh, ano
Rain on me
Déšť na mě

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close