Ariana Grande – NASA Songtekst Vertaling Nederlands

This is one small step for woman
Dit is een kleine stap voor een vrouw
One giant leap for woman-kind
Een gigantische sprong voor de vrouw

I’d rather be alone tonight
Ik ben liever alleen vanavond
You can say “I love you” through the phone tonight
Je kunt vanavond via de telefoon ‘Ik hou van je’ zeggen
Really don’t wanna be in your arms tonight
Wil je echt niet vanavond in je armen zijn
I’ll just use my covers to stay warm tonight
Ik zal gewoon mijn covers gebruiken om warm te blijven vanavond
Think I’m better off here all alone tonight
Ik denk dat ik hier helemaal alleen ben vanavond
Ain’t no checkin’ on when I get home tonight
Er is geen controle als ik vanavond thuiskom
Just makin’ sure I’m good on my own tonight
Ik zorg er gewoon voor dat ik vanavond alleen ben
Even though there isn’t nothin’ wrong tonight
Ook al is er vanavond niets aan de hand

Yeah, I’m just sayin’, baby
ja, ik zeg alleen maar, schat
I can’t really miss you if I’m with you
Ik kan je niet echt missen als ik bij je ben
And when I miss you, it’ll change the way I kiss you
En wanneer ik je mis, zal het de manier veranderen waarop ik je kust
Baby, you know time apart is beneficial
Baby, je weet dat de tijd uit elkaar is voordelig
It’s like I’m the universe and you’ll be N-A-S-A
Het is alsof ik het universum ben en jij N-A-S-A bent

Give you the whole world, I’ma need space
Geef je de hele wereld, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need
Ik heb ruimte nodig, ik heb het nodig
You know I’m a star; space, I’ma need space
Je weet dat ik een ster ben, ruimte, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need space (N-A-S-A)
Ik heb ruimte nodig, ik heb nodig (N-A-S-A)
Give you the whole world, I’ma need space
Geef je de hele wereld, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need
Ik heb ruimte nodig, ik heb het nodig
You know I’m a star; space, I’ma need space
Je weet dat ik een ster ben, ruimte, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need space (N-A-S-A)
Ik heb ruimte nodig, ik heb nodig (N-A-S-A)

Bottom line
Bottom line
Usually, I would love it if you stayed the night
Meestal zou ik het leuk vinden als je de nacht zou blijven
I just think I’m on another page tonight
Ik denk gewoon dat ik vanavond op een andere pagina sta
It ain’t nothing wrong with saying I need me time
Het is niets mis om te zeggen dat ik tijd nodig heb
Usually, I would orbit around you
Meestal zou ik bij jou in de buurt zijn
But gravity seems to be the only thing that’s pulling me
Maar de zwaartekracht lijkt het enige te zijn dat me trekt
You’ll be my rise and shine soon as them stars align, mmm
je zult mijn opkomst zijn en straks stralen als de sterren op één lijn liggen

Baby, I can’t really miss you if I’m with you
Schat, ik kan je niet echt missen als ik bij je ben
And when I miss you, it’ll change the way I kiss you
En wanneer ik je mis, zal het de manier veranderen waarop ik je kust
Baby, you know time apart is beneficial
Baby, je weet dat de tijd uit elkaar is voordelig
It’s like I’m the universe and you’ll be N-A-S-A
Het is alsof ik het universum ben en jij N-A-S-A bent

Give you the whole world, I’ma need space
Geef je de hele wereld, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need
Ik heb ruimte nodig, ik heb het nodig
You know I’m a star; space, I’ma need space
Je weet dat ik een ster ben, ruimte, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need space (N-A-S-A)
Ik heb ruimte nodig, ik heb nodig (N-A-S-A)
Give you the whole world, I’ma need space
Geef je de hele wereld, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need
Ik heb ruimte nodig, ik heb het nodig
You know I’m a star; space, I’ma need space
Je weet dat ik een ster ben, ruimte, ik heb ruimte nodig
I’ma need space, I’ma, I’ma need space (N-A-S-A)
Ik heb ruimte nodig, ik heb nodig (N-A-S-A)

You don’t wanna leave me, but I’m tryna self-discover
Je wilt me ​​niet verlaten, maar ik probeer mezelf te ontdekken
Keep me in your orbit and you know you’ll drag me under
Houd me in je baan en je weet dat je me naar beneden sleurt
You don’t wanna leave me, but I’m tryna self-discover
Je wilt me ​​niet verlaten, maar ik probeer mezelf te ontdekken
(You don’t wanna leave me, but I’m tryna self-discover)
(Je wilt me ​​niet verlaten, maar ik probeer mezelf te ontdekken)
Keep me in your orbit and you know you’ll drag me under
Houd me in je baan en je weet dat je me naar beneden sleurt
(Keep me in your orbit and you know you’ll drag me under)
(Houd me in je baan en je weet dat je me sleept)

I’d rather be alone tonight
Ik ben liever alleen vanavond
You can say “I love you” through the phone tonight
Je kunt vanavond via de telefoon ‘Ik hou van je’ zeggen