Ariana Grande – Needy Songtekst Vertaling Nederlands

If you take too long to hit me back
Als je er te lang over doet om me terug te slaan
I can’t promise you how I’ll react
Ik kan je niet beloven hoe ik zal reageren
But all I can say is at least I’ll wait for you
Maar alles wat ik kan zeggen is dat ik in ieder geval op je zal wachten
Lately, I’ve been on a roller coaster
De laatste tijd ben ik op een achtbaan geweest
Tryna get a hold of my emotions
probeer mijn emoties onder controle te houden
But all that I know is I need you close
Maar alles wat ik weet, is dat ik je nodig heb

And I’ma scream and shout for what I love
En ik schreeuw en schreeuw om waar ik van hou
Passionate, but I don’t give no f*cks
Gepassioneerd, maar het kan me niet schelen
I admit that I’m a lil’ messed up
Ik geef toe dat ik een beetje rommelig ben
But I can hide it when I’m all dressed up
Maar ik kan het verbergen als ik helemaal verkleed ben
I’m obsessive and I love too hard
Ik ben obsessief en hou te veel van mezelf
Good at overthinking with my heart
Goed in overdenken met mijn hart
How you even think it got this far, this far?
Hoe denk je dat het zo ver is gekomen, tot nu toe?

And I can be needy, way too damn needy
En ik kan hulpbehoevend zijn, veel te verdomd behoeftig
I can be needy, tell me how good it feels to be needed
Ik kan hulpbehoevend zijn, vertel me hoe goed het voelt om nodig te zijn
I can be needy, so hard to please me
Ik kan nodig zijn, zo moeilijk om me te plezieren
I know it feels so good to be needed
Ik weet dat het zo goed voelt om nodig te zijn

Sorry if I’m up and down a lot (Yeah)
Sorry als ik vaak op en neer (ja) ben
Sorry that I think I’m not enough
Sorry dat ik denk dat ik niet genoeg ben
And sorry if I say sorry way too much
En sorry als ik sorry veel te veel zeg
You can go ahead and call me selfish (Selfish)
Je kunt doorgaan en me egoïstisch noemen (egoïstisch)
But after all this damage, I can’t help it (Help it)
Maar na al deze schade, kan ik het niet helpen (Help het)
Or what you can trust ’cause I need your touch
Of wat je kunt vertrouwen omdat ik je aanraking nodig heb

I’ma scream and shout for what I love
Ik schreeuw en schreeuw om waar ik van hou
Passionate, but I don’t give no f*cks
Gepassioneerd, maar het kan me niet schelen
I admit that I’m a lil’ messed up
Ik geef toe dat ik een beetje rommelig ben
But I can hide it when I’m all dressed up
Maar ik kan het verbergen als ik helemaal verkleed ben
I’m obsessive and I love too hard
Ik ben obsessief en hou te veel van mezelf
Good at overthinking with my heart
Goed in overdenken met mijn hart
How you even think it got this far, this far?
Hoe denk je dat het zo ver is gekomen, tot nu toe?

And I can be needy, way too damn needy
En ik kan hulpbehoevend zijn, veel te verdomd behoeftig
I can be needy, tell me how good it feels to be needed
Ik kan hulpbehoevend zijn, vertel me hoe goed het voelt om nodig te zijn
I can be needy, so hard to please me
Ik kan nodig zijn, zo moeilijk om me te plezieren
I know it feels so good to be needed
Ik weet dat het zo goed voelt om nodig te zijn