Ariana Grande – Sweetener Songtekst Vertaling Nederlands

When life deals us cards
Wanneer het leven ons kaarten geeft
Make everything taste like it is salt
Laat alles smaken alsof het zout is
Then you come through like the sweetener
Dan kom je er doorheen als de zoetstof

Know how to bring the bitter taste to a halt
Weet hoe je de bittere smaak tot stilstand kunt brengen

And then you get it, get it, get it, get it
En dan snap je het, snap het, snap het, snap het
Hit it, hit it, hit it, hit it
Raak het, sla erop, sla erop, sla erop
Flip it, flip it, flip it
Draai hem om, klap hem om, draai hem om
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Draai het, draai het, draai het, draai het
Mix it and mix it and mix it and mix it
Mix het en mix het en mix het en mix het
Kiss it, kiss it, kiss it
Kus het, kus het, kus het
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)

I like the way you lick the bowl
Ik hou van de manier waarop je de kom lik
Somehow your method touches my soul
Op de een of andere manier raakt jouw methode mijn ziel aan
It lifts me up to heights unknown
Het tilt me ​​op tot onbekende hoogte
So when they ask, “How’s life?”, I go
Dus wanneer ze vragen: “Hoe is het leven?”, Ga ik

When life deals us cards
Wanneer het leven ons kaarten geeft
Make everything taste like it is salt
Laat alles smaken alsof het zout is
Then you come through like the sweetener
Dan kom je er doorheen als de zoetstof
Know how to bring the bitter taste to a halt
Weet hoe je de bittere smaak tot stilstand kunt brengen

And then you get it, get it, get it, get it
En dan snap je het, snap het, snap het, snap het
Hit it, hit it, hit it, hit it
Raak het, sla erop, sla erop, sla erop
Flip it, flip it, flip it
Draai hem om, klap hem om, draai hem om
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Draai het, draai het, draai het, draai het
Mix it and mix it and mix it and mix it
Mix het en mix het en mix het en mix het
Kiss it, kiss it, kiss it
Kus het, kus het, kus het
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)

Your mama sent us horoscopes
Je moeder heeft ons horoscopen gestuurd
Had so much fun watching them unfold
Ik vond het zo leuk om ze te zien spelen
You said she like me, I smiled, I know
Je zei dat ze me leuk vond, ik glimlachte, ik weet het
So when they ask, “How’s life?” I go (sheesh, sheesh)
Dus wanneer ze vragen: “Hoe is het leven?” Ik ga (me geïrriteerd voelen)

When life deals us cards
Wanneer het leven ons kaarten geeft
Make everything taste like it is salt
Laat alles smaken alsof het zout is
Then you come through like the sweetener
Dan kom je er doorheen als de zoetstof
Know how to bring the bitter taste to a halt
Weet hoe je de bittere smaak tot stilstand kunt brengen

And then you get it, get it, get it, get it
En dan snap je het, snap het, snap het, snap het
Hit it, hit it, hit it, hit it
Raak het, sla erop, sla erop, sla erop
Flip it, flip it, flip it
Draai hem om, klap hem om, draai hem om
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Draai het, draai het, draai het, draai het
Mix it and mix it and mix it and mix it
Mix het en mix het en mix het en mix het
Kiss it, kiss it, kiss it
Kus het, kus het, kus het
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)

And then we’re laying back, talk the rest of the night
En dan liggen we achterover, praten de rest van de nacht
Things that make you lie make me say oh, oh
Dingen die je laten liegen doen me zeggen oh, oh
Talking about what you wanna do whether it’s wrong or right
Praten over wat je wilt doen, of het nu fout of juist is
I’ll follow you ’cause you make me say oh, oh
Ik zal je volgen Omdat je me laat zeggen oh, oh
Said I don’t know what I’d do without you in my life, it’d be so sour
Zei dat ik niet weet wat ik zou doen zonder jou in mijn leven, het zou zo zuur zijn
I’m hoping that everybody can experience what we have now
Ik hoop dat iedereen kan ervaren wat we nu hebben

When life deals us cards
Wanneer het leven ons kaarten geeft
Make everything taste like it is salt
Laat alles smaken alsof het zout is
Then you come through like the sweetener
Dan kom je er doorheen als de zoetstof
Know how to bring the bitter taste to a halt
Weet hoe je de bittere smaak tot stilstand kunt brengen

And then you get it, get it, get it, get it
En dan snap je het, snap het, snap het, snap het
Hit it, hit it, hit it, hit it
Raak het, sla erop, sla erop, sla erop
Flip it, flip it, flip it
Draai hem om, klap hem om, draai hem om
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Draai het, draai het, draai het, draai het
Mix it and mix it and mix it and mix it
Mix het en mix het en mix het en mix het
Kiss it, kiss it, kiss it
Kus het, kus het, kus het
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Je laat me zeggen oh, oh (je geïrriteerd voelen)
You make me say oh, babe
Je laat me zeggen oh schat