Ariana Grande – Sweetener Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

When life deals us cards
Kiedy życie rozdaje nam karty
Make everything taste like it is salt
Spraw, aby wszystko smakowało jak sól
Then you come through like the sweetener
Potem przejdziesz jak słodzik

Know how to bring the bitter taste to a halt
Wiesz, jak powstrzymać gorzki smak

And then you get it, get it, get it, get it
A potem otrzymasz, zdobądź, zdobądź, zdobądź
Hit it, hit it, hit it, hit it
Uderz, uderz, uderz, uderz
Flip it, flip it, flip it
Odwróć, odwróć, odwróć
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Przekręć, przekręć, przekręć, przekręć
Mix it and mix it and mix it and mix it
Wymieszaj i wymieszaj, wymieszaj i wymieszaj
Kiss it, kiss it, kiss it
Całuj, całuj, pocałuj
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)

I like the way you lick the bowl
Podoba mi się sposób, w jaki polizasz miskę
Somehow your method touches my soul
W jakiś sposób twoja metoda dotyka mojej duszy
It lifts me up to heights unknown
Podnosi mnie na nieznane wysokości
So when they ask, “How’s life?”, I go
Kiedy pytają: “Jak się żyje?”, Idę

When life deals us cards
Kiedy życie rozdaje nam karty
Make everything taste like it is salt
Spraw, aby wszystko smakowało jak sól
Then you come through like the sweetener
Potem przejdziesz jak słodzik
Know how to bring the bitter taste to a halt
Wiesz, jak powstrzymać gorzki smak

And then you get it, get it, get it, get it
A potem otrzymasz, zdobądź, zdobądź, zdobądź
Hit it, hit it, hit it, hit it
Uderz, uderz, uderz, uderz
Flip it, flip it, flip it
Odwróć, odwróć, odwróć
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Przekręć, przekręć, przekręć, przekręć
Mix it and mix it and mix it and mix it
Wymieszaj i wymieszaj, wymieszaj i wymieszaj
Kiss it, kiss it, kiss it
Całuj, całuj, pocałuj
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)

Your mama sent us horoscopes
Twoja mama przysłała nam horoskopy
Had so much fun watching them unfold
Świetnie się bawiłem obserwując, jak się rozwijają
You said she like me, I smiled, I know
Mówiłeś, że mnie lubi, uśmiechnęłam się, wiem
So when they ask, “How’s life?” I go (sheesh, sheesh)
Kiedy pytają: “Jak się ma życie?” Idę (czuję się zirytowany)

When life deals us cards
Kiedy życie rozdaje nam karty
Make everything taste like it is salt
Spraw, aby wszystko smakowało jak sól
Then you come through like the sweetener
Potem przejdziesz jak słodzik
Know how to bring the bitter taste to a halt
Wiesz, jak powstrzymać gorzki smak

And then you get it, get it, get it, get it
A potem otrzymasz, zdobądź, zdobądź, zdobądź
Hit it, hit it, hit it, hit it
Uderz, uderz, uderz, uderz
Flip it, flip it, flip it
Odwróć, odwróć, odwróć
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Przekręć, przekręć, przekręć, przekręć
Mix it and mix it and mix it and mix it
Wymieszaj i wymieszaj, wymieszaj i wymieszaj
Kiss it, kiss it, kiss it
Całuj, całuj, pocałuj
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)

And then we’re laying back, talk the rest of the night
A potem cofamy się, rozmawiamy resztę nocy
Things that make you lie make me say oh, oh
Rzeczy, które kłamią, każą mi powiedzieć: och, och
Talking about what you wanna do whether it’s wrong or right
Mówienie o tym, co chcesz zrobić, czy to nie tak, czy nie
I’ll follow you ’cause you make me say oh, oh
Pójdę za tobą, ponieważ każesz mi powiedzieć: och, och
Said I don’t know what I’d do without you in my life, it’d be so sour
Powiedziałem, że nie wiem, co bym zrobił bez ciebie w moim życiu, byłoby tak kwaśno
I’m hoping that everybody can experience what we have now
Mam nadzieję, że każdy może doświadczyć tego, co mamy teraz

When life deals us cards
Kiedy życie rozdaje nam karty
Make everything taste like it is salt
Spraw, aby wszystko smakowało jak sól
Then you come through like the sweetener
Potem przejdziesz jak słodzik
Know how to bring the bitter taste to a halt
Wiesz, jak powstrzymać gorzki smak

And then you get it, get it, get it, get it
A potem otrzymasz, zdobądź, zdobądź, zdobądź
Hit it, hit it, hit it, hit it
Uderz, uderz, uderz, uderz
Flip it, flip it, flip it
Odwróć, odwróć, odwróć
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)
Twist it, twist it, twist it, twist it
Przekręć, przekręć, przekręć, przekręć
Mix it and mix it and mix it and mix it
Wymieszaj i wymieszaj, wymieszaj i wymieszaj
Kiss it, kiss it, kiss it
Całuj, całuj, pocałuj
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
Sprawiasz, że mówię oh, oh (uczucie rozdrażnienia)
You make me say oh, babe
Sprawiasz, że mówię o, kochanie