AURORA – Exist For Love Songtekst Vertaling Nederlands

Exist For Love Songtekst Vertaling

They say there is a war
Ze zeggen dat er oorlog is
Between the man and the woman (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Tussen de man en de vrouw
I’ve never felt like this before
Ik heb me nog nooit zo gevoeld
My heart knew that I couldn’t (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Mijn hart wist dat ik het niet aankon
And then you take me in
En dan neem je me mee
And everything in me begins to feel like I belong
En alles voelt alsof ik er deel van uitmaak
Like everybody needs a home
Zoals iedereen een huis nodig heeft
And when I take your hand
En als ik je hand pak
Like the world has never held a man
Zoals de wereld nog nooit een man heeft vastgehouden
I know I cannot heal the hurt
Ik weet dat ik de pijn niet kan genezen
But I will hold you here forever
Maar ik zal je hier voor altijd vasthouden
If I can, if I can
Als ik kan, als ik kan

And then I learned the truth
En toen leerde ik de waarheid
How everything good in life seems to lead back to you
Wat lijken alle goede dingen in het leven bij je terug te komen
And every single time I run into your arms
En elke keer als ik je armen tegenkom
I feel like I exist for love
Ik heb het gevoel dat ik besta voor liefde
Like I exist for love
Alsof ik besta uit liefde
Only for love
Alleen voor liefde

I can’t imagine how it is to be forbidden from loving (Ah-ah-ah, ah-ah-ah)
Ik kan me niet voorstellen hoe het verboden is om lief te hebben
‘Cause when you walked into my life
want toen je mijn leven binnenliep
I could feel my life begin
Ik voelde hoe mijn leven begon
Like I was torn apart the minute I was only born
Alsof ik op het moment van mijn geboorte uit elkaar was gescheurd
And you’re the other half
En jij bent de andere helft
The only thing that makes me whole
Het enige dat me heel maakt
I know it sounds like a lot
Ik weet dat het veel klinkt
But you really need to know
Maar je moet het echt weten
We are leaning out for love
We leunen uit voor liefde
And we will lean for love forever, I know
En we zullen voor altijd op liefde steunen, ik weet het
I love you so
Ik hou zoveel van je

And then I learned the truth
En toen leerde ik de waarheid
How everything good in life seems to lead back to you
Wat lijken alle goede dingen in het leven bij je terug te komen
And every single time I run into your arms
En elke keer als ik je armen tegenkom
I feel like I exist for love
Ik heb het gevoel dat ik besta voor liefde
Like I exist for love
Alsof ik besta uit liefde
Only for love
Alleen voor liefde

And when you say my name
En als je mijn naam zegt
Like white horses on the waves
Als witte paarden op de golven
I think it feels the same
Ik denk dat het hetzelfde voelt
As an ocean in my veins
Als een oceaan in mijn aderen
And you’ll be diving in
En je zult erin duiken
Like nothing is out of place
Alsof er niets mis is
And we exist for love
En we bestaan ​​voor liefde
Only for love
Alleen voor liefde

And I love you, I love you, I love you
En ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je
And I love you, I love you, I love you
En ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close