Ava Max – Torn Songtekst Vertaling in Nederlands

You, you take all of the li-li-light away
Je neemt al het licht weg
But, but then you give me fireworks
Maar dan geef je me vuurwerk
I, I think of leaving ni-ni-night and day
Ik denk eraan je dag en nacht te verlaten
But, but then you always find the words
Maar dan vind je altijd de woorden

You’re contagious, baby
je bent besmettelijk
Love when you love me, hate me
Je houdt van me en haat me dan, maar ik hou van je als je beide doet
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
De manier waarop je de laatste tijd mijn lichaam rockt
You set the rain on fire
Je stak de regen in brand
I wish the lows were higher
Ik wou dat de dieptepunten hoger waren
Wish I could stop, stop, stop to save me
Ik wou dat ik kon stoppen om me te redden

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, ik wil blijven, wil de deur uitlopen
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
I can’t get enough, can’t take anymore
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
You dry my tears and make it pour
Je veegt mijn tranen weg en laat me dan huilen
You show me love and give me war
Je toont me liefde en vecht dan met mij
I can’t get enough, can’t take anymore
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd

I, I always want to run, run, run away
Ik wil altijd wegrennen
But, but then I crawl into your arms
Maar dan kruip ik in je armen
It, it’s like we’re starting drama every day
het is alsof we elke dag met drama beginnen
But, but you know that’s my favorite part
Maar weet je, dat is mijn favoriete onderdeel

You’re contagious, baby
je bent besmettelijk
Love when you love me, hate me
Je houdt van me en haat me dan, maar ik hou van je als je beide doet
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
De manier waarop je de laatste tijd mijn lichaam rockt
You set the rain on fire
Je stak de regen in brand
I wish the lows were higher
Ik wou dat de dieptepunten hoger waren
Wish I could stop, stop, stop to save me
Ik wou dat ik kon stoppen om me te redden

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, ik wil blijven, wil de deur uitlopen
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
I can’t get enough, can’t take anymore
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
You dry my tears and make it pour
Je veegt mijn tranen weg en laat me dan huilen
You show me love and give me war
Je toont me liefde en vecht dan met mij
I can’t get enough, can’t take anymore
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd

(Torn, baby I’m torn, torn)
(schat, ik ben gescheurd)
(Torn, torn, baby I’m torn, torn)
(schat, ik ben gescheurd)

Torn from the pages out of our book
Uit de pagina’s gescheurd uit ons boek
A beautiful tragedy
Een prachtige tragedie
I’m torn in between heaven and hell
Ik word verscheurd tussen hemel en hel
‘Cause baby when I’m with you
omdat, wanneer ik bij je ben
I just don’t know where I’d rather be!
Ik weet gewoon niet waar ik liever zou zijn

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, ik wil blijven, wil de deur uitlopen
Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
I can’t get enough, can’t take anymore
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd
You dry my tears and make it pour (oh)
Je veegt mijn tranen weg en laat me dan huilen
You show me love and give me war
Je toont me liefde en vecht dan met mij
I can’t get enough, can’t take anymore (oh)
Ik kan niet genoeg krijgen, kan niet meer aan
Oh no, right now baby I’m torn
Oh nee, op dit moment ben ik verscheurd