Ava Max – Torn Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

You, you take all of the li-li-light away
Zabierasz całe światło
But, but then you give me fireworks
Ale potem dajesz mi fajerwerki
I, I think of leaving ni-ni-night and day
Myślę o pozostawieniu cię w dzień iw nocy
But, but then you always find the words
Ale wtedy zawsze znajdziesz słowa

You’re contagious, baby
jesteś zaraźliwy
Love when you love me, hate me
Kochasz mnie, a potem nienawidzisz mnie, ale kocham cię, gdy robisz oba
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Sposób, w jaki ostatnio kołyszesz moje ciało
You set the rain on fire
Podpalasz deszcz
I wish the lows were higher
Chciałbym, żeby minima były wyższe
Wish I could stop, stop, stop to save me
Chciałbym móc przestać mnie ratować

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcę zostać, chcę wyjść za drzwi
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta
I can’t get enough, can’t take anymore
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta
You dry my tears and make it pour
Wycierasz moje łzy, a potem doprowadzasz mnie do łez
You show me love and give me war
Okaż mi miłość, a następnie walcz ze mną
I can’t get enough, can’t take anymore
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta

I, I always want to run, run, run away
Zawsze chcę uciec
But, but then I crawl into your arms
Ale wtedy czołgam się w twoje ramiona
It, it’s like we’re starting drama every day
to tak, jakbyśmy zaczynali dramat każdego dnia
But, but you know that’s my favorite part
Ale wiesz, to moja ulubiona część

You’re contagious, baby
jesteś zaraźliwy
Love when you love me, hate me
Kochasz mnie, a potem nienawidzisz mnie, ale kocham cię, gdy robisz oba
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Sposób, w jaki ostatnio kołyszesz moje ciało
You set the rain on fire
Podpalasz deszcz
I wish the lows were higher
Chciałbym, żeby minima były wyższe
Wish I could stop, stop, stop to save me
Chciałbym móc przestać mnie ratować

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcę zostać, chcę wyjść za drzwi
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta
I can’t get enough, can’t take anymore
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta
You dry my tears and make it pour
Wycierasz moje łzy, a potem doprowadzasz mnie do łez
You show me love and give me war
Okaż mi miłość, a następnie walcz ze mną
I can’t get enough, can’t take anymore
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta

(Torn, baby I’m torn, torn)
(kochanie, jestem rozdarta)
(Torn, torn, baby I’m torn, torn)
(kochanie, jestem rozdarta)

Torn from the pages out of our book
Wyrwany ze stron z naszej książki
A beautiful tragedy
Piękna tragedia
I’m torn in between heaven and hell
Jestem rozdarty między niebem a piekłem
‘Cause baby when I’m with you
ponieważ kiedy jestem z tobą
I just don’t know where I’d rather be!
Po prostu nie wiem, gdzie wolałbym być

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcę zostać, chcę wyjść za drzwi
Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)
O nie, teraz jestem rozdarta
I can’t get enough, can’t take anymore
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta
You dry my tears and make it pour (oh)
Wycierasz moje łzy, a potem doprowadzasz mnie do łez
You show me love and give me war
Okaż mi miłość, a następnie walcz ze mną
I can’t get enough, can’t take anymore (oh)
Nie mam dość, nie mogę już znieść
Oh no, right now baby I’m torn
O nie, teraz jestem rozdarta