Ava Max – Torn Text Piesne Preklad v Slovensky

You, you take all of the li-li-light away
Beriete všetko svetlo preč
But, but then you give me fireworks
Ale potom mi dáš ohňostroj
I, I think of leaving ni-ni-night and day
Myslím, že ťa opustím vo dne iv noci
But, but then you always find the words
Ale potom vždy nájdete slová

You’re contagious, baby
ste nákazliví
Love when you love me, hate me
Miluješ ma a potom ma nenávidíš, ale milujem ťa, keď robíš oboje
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Spôsob, akým v poslednom čase kolíšete moje telo
You set the rain on fire
Zapálili ste dážď
I wish the lows were higher
Prial by som si, aby minimá boli vyššie
Wish I could stop, stop, stop to save me
Kiež by som mohol prestať zachraňovať ma

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcem zostať, chcem ísť von z dverí
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
You dry my tears and make it pour
Utrel si moje slzy a potom ma rozplakal
You show me love and give me war
Ukážte mi lásku a potom so mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný

I, I always want to run, run, run away
Vždy chcem utiecť
But, but then I crawl into your arms
Ale potom sa plazím do tvojich paží
It, it’s like we’re starting drama every day
je to akoby sme začínali drámu každý deň
But, but you know that’s my favorite part
Ale viete, to je moja najobľúbenejšia časť

You’re contagious, baby
ste nákazliví
Love when you love me, hate me
Miluješ ma a potom ma nenávidíš, ale milujem ťa, keď robíš oboje
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Spôsob, akým v poslednom čase kolíšete moje telo
You set the rain on fire
Zapálili ste dážď
I wish the lows were higher
Prial by som si, aby minimá boli vyššie
Wish I could stop, stop, stop to save me
Kiež by som mohol prestať zachraňovať ma

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcem zostať, chcem ísť von z dverí
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
You dry my tears and make it pour
Utrel si moje slzy a potom ma rozplakal
You show me love and give me war
Ukážte mi lásku a potom so mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný

(Torn, baby I’m torn, torn)
(zlato, som roztrhaný)
(Torn, torn, baby I’m torn, torn)
(zlato, som roztrhaný)

Torn from the pages out of our book
Roztrhané zo stránok z našej knihy
A beautiful tragedy
Krásna tragédia
I’m torn in between heaven and hell
Som roztrhaný medzi nebom a peklom
‘Cause baby when I’m with you
pretože, keď som s vami
I just don’t know where I’d rather be!
Neviem, kde by som radšej bol

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Och, chcem zostať, chcem ísť von z dverí
Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný
You dry my tears and make it pour (oh)
Utrel si moje slzy a potom ma rozplakal
You show me love and give me war
Ukážte mi lásku a potom so mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore (oh)
Nemôžem sa toho dosť, už viac neberiem
Oh no, right now baby I’m torn
Ach nie, práve teraz som roztrhaný