Ava Max – Torn Text Písně Překlad v Český

You, you take all of the li-li-light away
Berete všechno světlo pryč
But, but then you give me fireworks
Ale pak mi dáš ohňostroj
I, I think of leaving ni-ni-night and day
Myslím, že tě opustím dnem i nocí
But, but then you always find the words
Ale potom vždy najdete slova

You’re contagious, baby
jste nakažliví
Love when you love me, hate me
Miluješ mě a pak mě nenávidíš, ale miluji tě, když děláš obojí
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Způsob, jakým v poslední době houpáte moje tělo
You set the rain on fire
Zapálili jste déšť
I wish the lows were higher
Přál bych si, aby minima byla vyšší
Wish I could stop, stop, stop to save me
Kéž bych mohl přestat zachránit mě

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, chci zůstat, chci jít ven ze dveří
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
You dry my tears and make it pour
Otřel jsi mé slzy a pak mě rozplakal
You show me love and give me war
Ukážete mi lásku a pak se mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný

I, I always want to run, run, run away
Vždycky chci utéct
But, but then I crawl into your arms
Ale pak jsem se plazil do tvých paží
It, it’s like we’re starting drama every day
je to jako bychom začínali s dramatem každý den
But, but you know that’s my favorite part
Ale víte, to je moje oblíbená část

You’re contagious, baby
jste nakažliví
Love when you love me, hate me
Miluješ mě a pak mě nenávidíš, ale miluji tě, když děláš obojí
The way you rock, ro-ro-rock my body lately
Způsob, jakým v poslední době houpáte moje tělo
You set the rain on fire
Zapálili jste déšť
I wish the lows were higher
Přál bych si, aby minima byla vyšší
Wish I could stop, stop, stop to save me
Kéž bych mohl přestat zachránit mě

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, chci zůstat, chci jít ven ze dveří
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
You dry my tears and make it pour
Otřel jsi mé slzy a pak mě rozplakal
You show me love and give me war
Ukážete mi lásku a pak se mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný

(Torn, baby I’m torn, torn)
(zlato, jsem roztrhaný)
(Torn, torn, baby I’m torn, torn)
(zlato, jsem roztrhaný)

Torn from the pages out of our book
Roztrhané ze stránek z naší knihy
A beautiful tragedy
Krásná tragédie
I’m torn in between heaven and hell
Jsem roztrhán mezi nebem a peklem
‘Cause baby when I’m with you
protože, když jsem s tebou
I just don’t know where I’d rather be!
Jen nevím, kde bych raději byl

Oh, I wanna stay, wanna walk out the door
Oh, chci zůstat, chci jít ven ze dveří
Oh no, right now baby I’m torn (ooh!)
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
I can’t get enough, can’t take anymore
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný
You dry my tears and make it pour (oh)
Otřel jsi mé slzy a pak mě rozplakal
You show me love and give me war
Ukážete mi lásku a pak se mnou bojujete
I can’t get enough, can’t take anymore (oh)
Nemohu se toho nabít, už to víc neberu
Oh no, right now baby I’m torn
Oh ne, právě teď jsem roztrhaný