Avril Lavigne – Head Above Water dalszöveg fordítás magyarul

I’ve gotta keep the calm before the storm
Csendben kell lennem, mielőtt a vihar megérkezik
I don’t want less, I don’t want more
Nem akarok kevesebbet, nem akarok többet
Must bar the windows and the doors
Be kell zárnia az ablakokat és az ajtókat
To keep me safe, to keep me warm
Biztonságban tartani, melegíteni

Yeah, my life is what I’m fighting for
Igen, az én életemért küzdenek
Can’t part the sea, can’t reach the shore
Nem lehet része a tengernek, nem érheti el a partot
And my voice becomes the driving force
És a hangom lesz a hajtóerő
I won’t let this pull me overboard
Nem hagyom, hogy ez túllépjen

God, keep my head above water
Istenem, tartsd a fejem a víz felett
Don’t let me drown, it gets harder
Ne hagyd, hogy megfulladjak, egyre nehezebb lesz
I’ll meet you there at the altar
Ott találkozunk az asztalnál
As I fall down to my knees
Ahogy térdre esnek
Don’t let me drown, drown, drown
Ne hagyd, hogy megfulladjak, megfulladjak, megfulladjanak
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Ne hagyd, ne hagyd, hogy megfulladjak

So pull me up from down below
Tehát húzza fel lentről
’Cause I’m underneath the undertow
Mert én vagyok az érzelmekkel
Come dry me off and hold me close
Gyere elszárítani, és szorosan tartani
I need you now, I need you most
Szükségem van rád most, neked kell leginkább

God, keep my head above water
Istenem, tartsd a fejem a víz felett
Don’t let me drown, it gets harder
Ne hagyd, hogy megfulladjak, egyre nehezebb lesz
I’ll meet you there at the altar
Ott találkozunk az oltáron
As I fall down to my knees
Ahogy térdre esnek
Don’t let me drown, drown, drown
Ne hagyd, hogy megfulladjak, megfulladjak, megfulladjanak
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Ne hagyd, ne hagyd, hogy megfulladjak
Don’t let me drown, drown, drown
Ne hagyd, hogy megfulladjak, megfulladjak, megfulladjanak
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Ne hagyd, ne hagyd, hogy megfulladjak
(keep my head above water, above water)
(tartsd a fejem a víz felett, a víz felett)

And I can’t see in the stormy weather
És nem látom a viharos időben
I can’t seem to keep it all together
Úgy tűnik, nem tartom össze
And I, I can’t swim the ocean like this forever
És én, nem tudok úszni az óceánra, mint ez örökre
And I can’t breathe
És nem tudok lélegezni

God, keep my head above water
Istenem, tartsd a fejem a víz felett
I lose my breath at the bottom
Alig veszítem a levegőt
Come rescue me, I’ll be waiting
Gyere, hogy megmentsen engem, várni fogok
I’m too young to fall asleep
Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy elaludjak

God, keep my head above water
Istenem, tartsd a fejem a víz felett
Don’t let me drown, it gets harder
Ne hagyd, hogy megfulladjak, egyre nehezebb lesz
I’ll meet you there at the altar
Ott találkozunk az asztalnál
As I fall down to my knees
Ahogy térdre esnek

Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Ne hagyd, hogy megfulladjak (ne hagyd, ne hagyjam megfulladni)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Ne hagyd, hogy megfulladjak (ne hagyd, ne hagyjam megfulladni)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Ne hagyd, hogy megfulladjak (ne hagyd, ne hagyjam megfulladni)
Keep my head above water, above water
Tartsa a fejem a víz felett, a víz felett