Avril Lavigne – Head Above Water Songtekst Vertaling Nederlands

I’ve gotta keep the calm before the storm
Ik moet kalm zijn voordat de storm aanbreekt
I don’t want less, I don’t want more
Ik wil niet minder, ik wil niet meer
Must bar the windows and the doors
Moet de ramen en de deuren sluiten
To keep me safe, to keep me warm
Om me veilig te houden, om me warm te houden

Yeah, my life is what I’m fighting for
Ja, mijn leven is waar ik voor vecht
Can’t part the sea, can’t reach the shore
Kan de zee niet verlaten, kan de kust niet bereiken
And my voice becomes the driving force
En mijn stem wordt de drijvende kracht
I won’t let this pull me overboard
Ik laat dit me niet overboord zetten

God, keep my head above water
God, houd mijn hoofd boven water
Don’t let me drown, it gets harder
Laat me niet verdrinken, het wordt moeilijker
I’ll meet you there at the altar
Ik zal je daar aan de tafel ontmoeten
As I fall down to my knees
Als ik op mijn knieën val
Don’t let me drown, drown, drown
Laat me niet verdrinken, verdrinken, verdrinken
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Laat me niet, laat me niet, laat me niet verdrinken

So pull me up from down below
Dus trek me van beneden naar boven
’Cause I’m underneath the undertow
Omdat ik down ben met de emoties
Come dry me off and hold me close
Kom me afdrogen en houd me in de buurt
I need you now, I need you most
Ik heb je nu nodig, ik heb je het meest nodig

God, keep my head above water
God, houd mijn hoofd boven water
Don’t let me drown, it gets harder
Laat me niet verdrinken, het wordt moeilijker
I’ll meet you there at the altar
Ik zal je daar ontmoeten bij het altaar
As I fall down to my knees
Als ik op mijn knieën val
Don’t let me drown, drown, drown
Laat me niet verdrinken, verdrinken, verdrinken
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Laat me niet, laat me niet, laat me niet verdrinken
Don’t let me drown, drown, drown
Laat me niet verdrinken, verdrinken, verdrinken
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Laat me niet, laat me niet, laat me niet verdrinken
(keep my head above water, above water)
(houd mijn hoofd boven water, boven water)

And I can’t see in the stormy weather
En ik kan niet zien in het stormachtige weer
I can’t seem to keep it all together
Ik kan het niet allemaal bij elkaar houden
And I, I can’t swim the ocean like this forever
En ik, ik kan niet voor altijd zo de oceaan zwemmen
And I can’t breathe
En ik kan niet ademen

God, keep my head above water
God, houd mijn hoofd boven water
I lose my breath at the bottom
Ik verlies mijn adem op de bodem
Come rescue me, I’ll be waiting
Kom om me te redden, ik zal wachten
I’m too young to fall asleep
Ik ben te jong om in slaap te vallen

God, keep my head above water
God, houd mijn hoofd boven water
Don’t let me drown, it gets harder
Laat me niet verdrinken, het wordt moeilijker
I’ll meet you there at the altar
Ik zal je daar aan de tafel ontmoeten
As I fall down to my knees
Als ik op mijn knieën val

Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Laat me niet verdrinken (laat me niet, laat me niet verdrinken)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Laat me niet verdrinken (laat me niet, laat me niet verdrinken)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Laat me niet verdrinken (laat me niet, laat me niet verdrinken)
Keep my head above water, above water
Houd mijn hoofd boven water, boven water

Published
Categorized as Dutch