Avril Lavigne – Head Above Water Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I’ve gotta keep the calm before the storm
Muszę być spokojny, zanim nadejdzie burza
I don’t want less, I don’t want more
Nie chcę mniej, nie chcę więcej
Must bar the windows and the doors
Musi zamknąć okna i drzwi
To keep me safe, to keep me warm
Aby mnie chronić, żeby mnie ogrzać

Yeah, my life is what I’m fighting for
Tak, moje życie jest tym, o co walczę
Can’t part the sea, can’t reach the shore
Nie może rozdzielić się od morza, nie może dosięgnąć brzegu
And my voice becomes the driving force
A mój głos staje się siłą napędową
I won’t let this pull me overboard
Nie pozwolę, żeby to mnie wyrzuciło za burtę

God, keep my head above water
Boże, trzymaj głowę nad wodą
Don’t let me drown, it gets harder
Nie pozwól mi utonąć, robi się trudniej
I’ll meet you there at the altar
Spotkamy się tam przy stole
As I fall down to my knees
Upadam na kolana
Don’t let me drown, drown, drown
Nie pozwól mi utonąć, utopić się, utopić
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nie pozwól mi, nie pozwól mi, nie pozwól mi utonąć

So pull me up from down below
Więc pociągnij mnie od dołu
’Cause I’m underneath the undertow
Ponieważ jestem przygnębiony emocjami
Come dry me off and hold me close
Przyjdź, żeby mnie wysuszyć i przytul mnie
I need you now, I need you most
Potrzebuję cię teraz, potrzebuję cię najbardziej

God, keep my head above water
Boże, trzymaj głowę nad wodą
Don’t let me drown, it gets harder
Nie pozwól mi utonąć, robi się trudniej
I’ll meet you there at the altar
Spotkamy się tam przy ołtarzu
As I fall down to my knees
Upadam na kolana
Don’t let me drown, drown, drown
Nie pozwól mi utonąć, utopić się, utopić
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nie pozwól mi, nie pozwól mi, nie pozwól mi utonąć
Don’t let me drown, drown, drown
Nie pozwól mi utonąć, utopić się, utopić
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nie pozwól mi, nie pozwól mi, nie pozwól mi utonąć
(keep my head above water, above water)
(trzymaj głowę nad wodą, nad wodą)

And I can’t see in the stormy weather
I nie widzę w burzliwej pogodzie
I can’t seem to keep it all together
Nie mogę utrzymać tego wszystkiego razem
And I, I can’t swim the ocean like this forever
I ja, nie mogę tak wiecznie pływać po oceanie
And I can’t breathe
I nie mogę oddychać

God, keep my head above water
Boże, trzymaj głowę nad wodą
I lose my breath at the bottom
Tracę oddech na dole
Come rescue me, I’ll be waiting
Przyjdź, by mnie uratować, będę czekał
I’m too young to fall asleep
Jestem za młody, żeby zasnąć

God, keep my head above water
Boże, trzymaj głowę nad wodą
Don’t let me drown, it gets harder
Nie pozwól mi utonąć, robi się trudniej
I’ll meet you there at the altar
Spotkamy się tam przy stole
As I fall down to my knees
Upadam na kolana

Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nie pozwól mi utonąć (nie pozwól mi, nie pozwól mi się utopić)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nie pozwól mi utonąć (nie pozwól mi, nie pozwól mi się utopić)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nie pozwól mi utonąć (nie pozwól mi, nie pozwól mi się utopić)
Keep my head above water, above water
Trzymaj głowę nad wodą, nad wodą

Published
Categorized as Polish