Avril Lavigne – Head Above Water Text Piesne Preklad v Slovensky

I’ve gotta keep the calm before the storm
Musím byť pokojný pred príchodom búrky
I don’t want less, I don’t want more
Nechcem menej, nechcem viac
Must bar the windows and the doors
Okná a dvere musia byť zatvorené
To keep me safe, to keep me warm
Aby ma udržali v bezpečí, aby ma udržiavali v teple

Yeah, my life is what I’m fighting for
Áno, môj život je to, pre čo bojujem
Can’t part the sea, can’t reach the shore
Nie je možné rozdeliť more, nemôže sa dostať na breh
And my voice becomes the driving force
A môj hlas sa stáva hybnou silou
I won’t let this pull me overboard
Nenechám to vytiahnuť cez palubu

God, keep my head above water
Bože, drž hlavu nad vodou
Don’t let me drown, it gets harder
Nenechaj ma utopiť, je to ťažšie
I’ll meet you there at the altar
Stretneme sa tam na stole
As I fall down to my knees
Keď padám na kolená
Don’t let me drown, drown, drown
Nenechaj ma utopiť, utopiť sa, utopiť
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nenechaj ma, nenechaj ma, nenechaj ma utopiť

So pull me up from down below
Tak ma vytiahnite zospodu
’Cause I’m underneath the undertow
Pretože som s emóciami
Come dry me off and hold me close
Príďte si uschnúť a držať ma blízko
I need you now, I need you most
Potrebujem ťa teraz, potrebujem ťa najviac

God, keep my head above water
Bože, drž hlavu nad vodou
Don’t let me drown, it gets harder
Nenechaj ma utopiť, je to ťažšie
I’ll meet you there at the altar
Stretneme sa tam na oltári
As I fall down to my knees
Keď padám na kolená
Don’t let me drown, drown, drown
Nenechaj ma utopiť, utopiť sa, utopiť
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nenechaj ma, nenechaj ma, nenechaj ma utopiť
Don’t let me drown, drown, drown
Nenechaj ma utopiť, utopiť sa, utopiť
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
Nenechaj ma, nenechaj ma, nenechaj ma utopiť
(keep my head above water, above water)
(držte hlavu nad vodou, nad vodou)

And I can’t see in the stormy weather
A nevidím v búrlivom počasí
I can’t seem to keep it all together
Nemôžem to všetko držať spolu
And I, I can’t swim the ocean like this forever
A ja, nemôžem plávať takýto oceán navždy
And I can’t breathe
A nemôžem dýchať

God, keep my head above water
Bože, drž hlavu nad vodou
I lose my breath at the bottom
Strácam dych na dne
Come rescue me, I’ll be waiting
Príď ma zachrániť, budem čakať
I’m too young to fall asleep
Som príliš mladý na to, aby som zaspal

God, keep my head above water
Bože, drž hlavu nad vodou
Don’t let me drown, it gets harder
Nenechaj ma utopiť, je to ťažšie
I’ll meet you there at the altar
Stretneme sa tam na stole
As I fall down to my knees
Keď padám na kolená

Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nenechaj ma utopiť (nenechaj ma, nenechaj ma utopiť)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nenechaj ma utopiť (nenechaj ma, nenechaj ma utopiť)
Don’t let me drown (don’t let me, don’t let me drown)
Nenechaj ma utopiť (nenechaj ma, nenechaj ma utopiť)
Keep my head above water, above water
Majte hlavu nad vodou, nad vodou

Published
Categorized as Slovak