Avril Lavigne – Tell Me It’s Over Songtekst Vertaling Nederlands

I ain’t playing no games
Ik speel geen games
‘Cause I’ve got nothing left to lose
Omdat ik niets meer te verliezen heb
I’m so tired of circular motions
Ik ben zo moe van cirkelvormige bewegingen
They leave me dizzy and confused
Ze laten me duizelig en verward
My heart, oh no, is not your revolving door
Mijn hart, oh nee, is niet je draaideur
I get stuck spinning and spinning and spinning
Ik raak vast aan het draaien en draaien en draaien
Oh, ’til I collapse on the floor
Oh, tot ik instort op de vloer

But every time that you touch me
Maar elke keer dat je me aanraakt
I forget what we’re fighting about
Ik ben vergeten waar we voor vechten
Oh, you come and you leave
Oh, je komt en je vertrekt
Shame on me for believing every word out of your mouth
Schaam me omdat ik elk woord uit je mond heb geloofd

Tell me it’s over if it’s really over
Vertel me dat het voorbij is of het echt voorbij is
‘Cause it don’t feel like it’s over
Omdat het niet voelt alsof het voorbij is
Whenever you’re closing the door, no
Wanneer je de deur sluit, nee
So tell me it’s over
Vertel me dat het voorbij is

Darling, you
Schat, jij
Oh, you taste so bittersweet
Oh, je proeft zo bitterzoet
Can’t get you off of my lips
Ik krijg je niet van mijn lippen af
You’re dangerous when you take me like a thief
Je bent gevaarlijk als je me als een dief neemt

Oh, and I
Oh, en ik
I should let this go
Ik zou dit moeten laten gaan
I try and I try, I try
Ik probeer het en probeer het, ik probeer het
But why, why won’t you leave me alone?
Maar waarom, waarom laat je me niet met rust?

Tell me it’s over if it’s really over
Vertel me dat het voorbij is of het echt voorbij is
‘Cause it don’t feel like it’s over
Omdat het niet voelt alsof het voorbij is
Whenever you’re closing the door, no
Wanneer je de deur sluit, nee
So tell me it’s over if it’s really over
Vertel me dat het voorbij is of het echt voorbij is
‘Cause every time you come over
Omdat elke keer dat je komt
It doesn’t feel over no more
Het voelt niet meer aan
So tell me it’s over
Vertel me dat het voorbij is

I keep on leaving the light on
Ik blijf het licht aan laten
Hoping to find something else, oh
In de hoop iets anders te vinden, oh
I’ve played the fool for the last time
Ik heb de dwaas voor de laatste keer gespeeld
I just can’t do this myself
Ik kan dit zelf niet doen

Tell me it’s over if it’s really over
Vertel me dat het voorbij is of het echt voorbij is
‘Cause it don’t feel like it’s over
Omdat het niet voelt alsof het voorbij is
Whenever you’re closing the door, no
Wanneer je de deur sluit, nee
Tell me it’s over if it’s really over
Vertel me dat het voorbij is of het echt voorbij is
‘Cause every time you come over
Omdat elke keer dat je komt
It doesn’t feel over no more
Het voelt niet meer aan
So tell me it’s over
Vertel me dat het voorbij is

Published
Categorized as Dutch