Bebe Rexha – Not 20 Anymore Songtekst Vertaling in Nederlands

No, I’m not 20 anymore
Nee, ik ben geen twintig meer
Don’t try to make me feel insecure
Probeer me niet ongerust te maken
‘Cause if one thing’s for sure
want als één ding zeker is
I don’t wanna be
Ik wil het niet zijn

I feel so good in my skin (Skin)
Ik voel me zo goed in mijn huid
Should I let you go or should I let you in?
Moet ik je laten gaan of moet ik je binnenlaten?
Oh, baby, don’t need no one to show me what to do, yeah
Oh schat, niemand heeft me nodig om te laten zien wat ik moet doen, ja

Beauty’s more than a number
Schoonheid is meer dan een nummer
When I was younger I didn’t know that
Toen ik jonger was, wist ik dat niet
And if you gave me the chance I wouldn’t go back (Back, back)
En als je me de kans zou geven, zou ik niet teruggaan

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nee, ik ben geen twintig meer
Don’t try to make me feel insecure
Probeer me niet onzeker te maken
‘Cause I’m aging like wine
omdat ik ouder word zoals wijn
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Ik word beter met de tijd, ja, dat doe ik
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
En oh, ik ben geen twintig meer
The lines on my face, they weren’t there before
De lijnen op mijn gezicht, ze waren er eerder niet
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Maar ik ben wijzer, ik ben sterker van al het leven dat ik heb meegemaakt
Oh, and if one thing’s for sure
Oh, en als één ding zeker is
I don’t wanna be 20 anymore
Ik wil geen twintig meer zijn

Why lie ’bout how old I am? (I am, am)
Waarom liegen over hoe oud ik ben?
When I’m a better lover than I was in 2010?
Wanneer ben ik een betere minnaar dan in 2010?
Oh, baby, let me show you all the things my body do, yeah
Oh schat, laat me je alle dingen laten zien die mijn lichaam doet, ja

Beauty’s more than a number
Schoonheid is meer dan een nummer
When I was younger, I wish I knew that
Toen ik jonger was, wou ik dat ik dat wist
And now, I’m not afraid, won’t hold myself back (Back, back)
En nu, ik ben niet bang, zal mezelf niet tegenhouden

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nee, ik ben geen twintig meer
Don’t try to make me feel insecure
Probeer me niet ongerust te maken
‘Cause I’m aging like wine
omdat ik ouder word zoals wijn
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Ik word beter met de tijd, ja, dat doe ik
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
En oh, ik ben geen twintig meer
The lines on my face, they weren’t there before
De lijnen op mijn gezicht, ze waren er eerder niet
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Maar ik ben wijzer, ik ben sterker van al het leven dat ik heb meegemaakt
Oh, and if one thing’s for sure
Oh, en als één ding zeker is
I don’t want to be 20 anymore
Ik wil geen twintig meer zijn

Oh, oh-oh
Oh Oh oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh Oh oh oh