Bebe Rexha – Not 20 Anymore Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

No, I’m not 20 anymore
Nie, nie mam już dwudziestu lat
Don’t try to make me feel insecure
Nie próbuj mnie denerwować
‘Cause if one thing’s for sure
bo jeśli jedno jest pewne
I don’t wanna be
Nie chce byc

I feel so good in my skin (Skin)
Tak dobrze się czuję w skórze
Should I let you go or should I let you in?
Czy powinienem pozwolić ci odejść, czy powinienem cię wpuścić?
Oh, baby, don’t need no one to show me what to do, yeah
Och, kochanie, nie potrzebuj nikogo, żeby mi pokazał, co mam robić, tak

Beauty’s more than a number
Piękno to więcej niż liczba
When I was younger I didn’t know that
Kiedy byłem młodszy, nie wiedziałem o tym
And if you gave me the chance I wouldn’t go back (Back, back)
A jeśli dasz mi szansę, nie wrócę

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nie, nie mam już dwudziestu lat
Don’t try to make me feel insecure
Nie próbuj sprawiać, że czuję się niepewnie
‘Cause I’m aging like wine
ponieważ starzeję się jak wino
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Z czasem mi się poprawia, tak
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
I nie mam już dwudziestu lat
The lines on my face, they weren’t there before
Linie na mojej twarzy, nie były tam wcześniej
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale jestem mądrzejszy, jestem silniejszy od całego życia, przez które przeszedłem
Oh, and if one thing’s for sure
Aha, a jeśli jedno jest pewne
I don’t wanna be 20 anymore
Nie chcę już mieć dwudziestu lat

Why lie ’bout how old I am? (I am, am)
Po co kłamać o tym, ile mam lat?
When I’m a better lover than I was in 2010?
Kiedy jestem lepszym kochankiem niż w 2010 roku?
Oh, baby, let me show you all the things my body do, yeah
Och, kochanie, pozwól, że pokażę ci wszystko, co robi moje ciało, tak

Beauty’s more than a number
Piękno to więcej niż liczba
When I was younger, I wish I knew that
Gdy byłem młodszy, chciałbym to wiedzieć
And now, I’m not afraid, won’t hold myself back (Back, back)
A teraz nie boję się, nie powstrzymam się

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nie, nie mam już dwudziestu lat
Don’t try to make me feel insecure
Nie próbuj mnie denerwować
‘Cause I’m aging like wine
ponieważ starzeję się jak wino
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Z czasem mi się poprawia, tak
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
I nie mam już dwudziestu lat
The lines on my face, they weren’t there before
Linie na mojej twarzy, nie były tam wcześniej
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale jestem mądrzejszy, jestem silniejszy od całego życia, przez które przeszedłem
Oh, and if one thing’s for sure
Aha, a jeśli jedno jest pewne
I don’t want to be 20 anymore
Nie chcę już mieć dwudziestu lat

Oh, oh-oh
Och, och, och
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Och, och, och, och, och, och
Oh-oh-oh-oh
Och, och, och, och