Bebe Rexha – Not 20 Anymore Text Piesne Preklad v Slovensky

No, I’m not 20 anymore
Nie, už mi nie je dvadsať
Don’t try to make me feel insecure
Nepokúšajte sa ma znepokojovať
‘Cause if one thing’s for sure
pretože ak je jedna vec istá
I don’t wanna be
Nechcem byť

I feel so good in my skin (Skin)
Cítim sa tak dobre v mojej koži
Should I let you go or should I let you in?
Mal by som ťa pustiť alebo by som ťa mal pustiť?
Oh, baby, don’t need no one to show me what to do, yeah
Ach, zlato, nepotrebujem, aby mi niekto ukázal, čo mám robiť, áno

Beauty’s more than a number
Krása je viac ako číslo
When I was younger I didn’t know that
Keď som bol mladší, nevedel som to
And if you gave me the chance I wouldn’t go back (Back, back)
A keby ste mi dali šancu, nevrátil by som sa

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nie, už mi nie je dvadsať
Don’t try to make me feel insecure
Nesnažte sa, aby som sa cítil neistý
‘Cause I’m aging like wine
pretože starnem ako víno
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Časom sa zlepšujem, áno
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
A už mi nie je dvadsať
The lines on my face, they weren’t there before
Čiary na mojej tvári tam predtým neboli
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale som múdrejší, som silnejší od všetkého života, ktorým som prešiel
Oh, and if one thing’s for sure
Jo, a ak je jedna vec pre istotu
I don’t wanna be 20 anymore
Už nechcem byť dvadsať

Why lie ’bout how old I am? (I am, am)
Prečo klamať o tom, ako som starý?
When I’m a better lover than I was in 2010?
Keď som lepším milencom ako v roku 2010?
Oh, baby, let me show you all the things my body do, yeah
Och, zlato, ukážem ti všetko, čo moje telo robí, áno

Beauty’s more than a number
Krása je viac ako číslo
When I was younger, I wish I knew that
Keď som bol mladší, prial by som si, aby som to vedel
And now, I’m not afraid, won’t hold myself back (Back, back)
A teraz sa nebojím, nebudem sa držať späť

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Nie, už mi nie je dvadsať
Don’t try to make me feel insecure
Nepokúšajte sa ma znepokojovať
‘Cause I’m aging like wine
pretože starnem ako víno
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Časom sa zlepšujem, áno
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
A už mi nie je dvadsať
The lines on my face, they weren’t there before
Čiary na mojej tvári tam predtým neboli
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale som múdrejší, som silnejší od všetkého života, ktorým som prešiel
Oh, and if one thing’s for sure
Jo, a ak je jedna vec pre istotu
I don’t want to be 20 anymore
Už nechcem byť dvadsať

Oh, oh-oh
Oh oh oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Och, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh