Bebe Rexha – Not 20 Anymore Text Písně Překlad v Český

No, I’m not 20 anymore
Ne, už mi není dvacet
Don’t try to make me feel insecure
Nesnažte se, abych se cítil ustaraně
‘Cause if one thing’s for sure
protože pokud je jedna věc jistá
I don’t wanna be
Nechci být

I feel so good in my skin (Skin)
Cítím se tak dobře v mé kůži
Should I let you go or should I let you in?
Měl bych tě pustit, nebo bych tě měl pustit dovnitř?
Oh, baby, don’t need no one to show me what to do, yeah
Ach, zlato, nepotřebuji, aby mi někdo ukázal, co mám dělat, ano

Beauty’s more than a number
Krása je víc než jen číslo
When I was younger I didn’t know that
Když jsem byl mladší, nevěděl jsem to
And if you gave me the chance I wouldn’t go back (Back, back)
A kdybyste mi dali šanci, nevrátil bych se

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Ne, už mi není dvacet
Don’t try to make me feel insecure
Nesnažte se, abych se cítil nejistě
‘Cause I’m aging like wine
protože stárnu jako víno
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Časem se zlepšuji, ano
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
A už mi není dvacet
The lines on my face, they weren’t there before
Řádky na mé tváři tam předtím nebyly
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale jsem moudřejší, jsem silnější po celý život, kterým jsem prošel
Oh, and if one thing’s for sure
Jo, a pokud je jedna věc pro jistotu
I don’t wanna be 20 anymore
Už nechci být dvacet

Why lie ’bout how old I am? (I am, am)
Proč lhát o tom, jak jsem starý?
When I’m a better lover than I was in 2010?
Když jsem lepší milenec než v roce 2010?
Oh, baby, let me show you all the things my body do, yeah
Oh, zlato, dovolte mi ukázat vám všechny věci, které moje tělo dělá, ano

Beauty’s more than a number
Krása je víc než jen číslo
When I was younger, I wish I knew that
Když jsem byl mladší, přál bych si, abych to věděl
And now, I’m not afraid, won’t hold myself back (Back, back)
A teď se nebojím, nebudu se držet zpátky

No, I’m not 20 anymore (20 anymore)
Ne, už mi není dvacet
Don’t try to make me feel insecure
Nesnažte se, abych se cítil ustaraně
‘Cause I’m aging like wine
protože stárnu jako víno
I get better with time, yes, I do (Yes, I do)
Časem se zlepšuji, ano
And, oh, I’m not 20 anymore (20 anymore)
A už mi není dvacet
The lines on my face, they weren’t there before
Řádky na mé tváři tam předtím nebyly
But I’m wiser, I’m stronger from all of the life I’ve been through (I’ve been through)
Ale jsem moudřejší, jsem silnější po celý život, kterým jsem prošel
Oh, and if one thing’s for sure
Jo, a pokud je jedna věc pro jistotu
I don’t want to be 20 anymore
Už nechci být dvacet

Oh, oh-oh
Ach ach ach
Oh, oh-oh-oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh