Beck – Colors şarkı sözleri türkçe çeviri

I’ll find you and go right through walls we made
Seni bulacağız ve yaptığımız duvarlardan geçeceğim
I see you, I need you every day
Seni görüyorum, her gün sana ihtiyacım var
It’s nothing, it’s your life
Bu bir şey değil, senin hayatın.
I don’t know why, I can’t get what I want
Neden istediğimi alamıyorum bilmiyorum
I keep, I keep trying
Devam ediyorum, denemeye devam ediyorum

Found our way through the lost years
Kaybolan yıllar boyunca yolumuzu bulduk
Now the day brings it all here
Şimdi gün buraya getiriyor

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
She says
Diyor
See it in your eyes
Gözlerinde gör
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
Tell me, do you feel alive?
Söylesene, kendini canlı hissediyor musun?
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
She says
Diyor
Nothing’s in your mind
Aklında hiçbir şey yok
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
Tell me, do you feel alive?
Söylesene, kendini canlı hissediyor musun?

Do you feel alive?
Hayatta hissediyor musun?
Do you feel alive?
Hayatta hissediyor musun?

I got all the love you need
İhtiyacın olan tüm sevgim var
I got all the love you need
İhtiyacın olan tüm sevgim var
Keep it with you
Seninle sakla
I don’t have the time to wait
Beklemek için zamanım yok
I don’t have the time to wait
Beklemek için zamanım yok
I need to see you
seni görmem gerek
Got it all under control
Hepsini kontrol altına aldım
Got it all under control
Hepsini kontrol altına aldım
You can’t hear me
Beni duyamazsın
Now it only hurts to know
Şimdi sadece bilmek acıtıyor
Now it would only hurt to know
Şimdi sadece bilmek zarar verirdi
When you don’t need me
Bana ihtiyacın olmadığında
You don’t need me
Bana ihtiyacın yok

Found our way through the lost years
Kaybolan yıllar boyunca yolumuzu bulduk
Now the day brings it all here
Şimdi gün buraya getiriyor

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
She says
Diyor
See it in your eyes
Gözlerinde gör
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
Tell me, do you feel alive?
Söylesene, kendini canlı hissediyor musun?

Feel alive?
Canlı hissediyorum?
Do you feel alive?
Hayatta hissediyor musun?

Na na na na na na na na
Na na na na na

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
She says
Diyor
See it in your eyes
Gözlerinde gör
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
Tell me, do you feel alive?
Söylesene, kendini canlı hissediyor musun?

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
She says
Diyor
Nothing’s in your mind
Aklında hiçbir şey yok
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Tüm renkler, renkleri görmek, renkleri yapmak, renkleri hissetmek
Tell me, do you feel alive?
Söylesene, kendini canlı hissediyor musun?

Do you feel alive?
Hayatta hissediyor musun?