Beck – Colors Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I’ll find you and go right through walls we made
Znajdę cię i przejdę przez ściany, które zrobiliśmy
I see you, I need you every day
Widzę cię, potrzebuję cię każdego dnia
It’s nothing, it’s your life
To nic, to twoje życie
I don’t know why, I can’t get what I want
Nie wiem, dlaczego nie mogę dostać tego, czego chcę
I keep, I keep trying
Trzymam, próbuję dalej

Found our way through the lost years
Odnalazłem drogę przez te stracone lata
Now the day brings it all here
Teraz dzień przynosi to wszystko tutaj

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
She says
Ona mówi
See it in your eyes
Zobacz to w twoich oczach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
Tell me, do you feel alive?
Powiedz mi, czy czujesz się żywy?
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
She says
Ona mówi
Nothing’s in your mind
Nic nie jest w twoim umyśle
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
Tell me, do you feel alive?
Powiedz mi, czy czujesz się żywy?

Do you feel alive?
Czy czujesz się żywy?
Do you feel alive?
Czy czujesz się żywy?

I got all the love you need
Mam całą miłość, jakiej potrzebujesz
I got all the love you need
Mam całą miłość, jakiej potrzebujesz
Keep it with you
Noś to ze sobą
I don’t have the time to wait
Nie mam czasu czekać
I don’t have the time to wait
Nie mam czasu czekać
I need to see you
muszę cię zobaczyć
Got it all under control
Mam wszystko pod kontrolą
Got it all under control
Mam wszystko pod kontrolą
You can’t hear me
Nie słyszysz mnie
Now it only hurts to know
Teraz tylko boli wiedzieć
Now it would only hurt to know
Teraz boli tylko wiedzieć
When you don’t need me
Kiedy mnie nie potrzebujesz
You don’t need me
Nie potrzebujesz mnie

Found our way through the lost years
Odnalazłem drogę przez te stracone lata
Now the day brings it all here
Teraz dzień przynosi to wszystko tutaj

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
She says
Ona mówi
See it in your eyes
Zobacz to w twoich oczach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
Tell me, do you feel alive?
Powiedz mi, czy czujesz się żywy?

Feel alive?
Czuję, że żyję?
Do you feel alive?
Czy czujesz się żywy?

Na na na na na na na na
Na na na na na

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
She says
Ona mówi
See it in your eyes
Zobacz to w twoich oczach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
Tell me, do you feel alive?
Powiedz mi, czy czujesz się żywy?

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
She says
Ona mówi
Nothing’s in your mind
Nic nie jest w twoim umyśle
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Wszystkie kolory, kolory, kolory, kolory
Tell me, do you feel alive?
Powiedz mi, czy czujesz się żywy?

Do you feel alive?
Czy czujesz się żywy?

Published
Categorized as Polish