Beck – Colors Text Piesne Preklad v Slovensky

I’ll find you and go right through walls we made
Nájdem vás a idem cez steny, ktoré sme urobili
I see you, I need you every day
Vidím vás, potrebujem vás každý deň
It’s nothing, it’s your life
Nie je to nič, je to tvoj život
I don’t know why, I can’t get what I want
Neviem, prečo nemôžem dostať to, čo chcem
I keep, I keep trying
Stále sa snažím

Found our way through the lost years
Našli našu cestu cez stratené roky
Now the day brings it all here
Teraz to celý deň prináša všetko

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
She says
Ona povedala
See it in your eyes
Pozrite sa na to v očiach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
Tell me, do you feel alive?
Povedz mi, cítiš sa nažive?
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
She says
Ona povedala
Nothing’s in your mind
Nič nie je vo vašej mysli
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
Tell me, do you feel alive?
Povedz mi, cítiš sa nažive?

Do you feel alive?
Cítite sa nažive?
Do you feel alive?
Cítite sa nažive?

I got all the love you need
Mám všetku lásku, ktorú potrebuješ
I got all the love you need
Mám všetku lásku, ktorú potrebuješ
Keep it with you
Držte to s vami
I don’t have the time to wait
Nemám čas čakať
I don’t have the time to wait
Nemám čas čakať
I need to see you
Potrebujem ťa vidieť
Got it all under control
Všetko je pod kontrolou
Got it all under control
Všetko je pod kontrolou
You can’t hear me
Nemôžeš ma počuť
Now it only hurts to know
Teraz to len bolí vedieť
Now it would only hurt to know
Teraz by to bolí len vedieť
When you don’t need me
Keď ma nepotrebuješ
You don’t need me
Nepotrebuješ ma

Found our way through the lost years
Našli našu cestu cez stratené roky
Now the day brings it all here
Teraz to celý deň prináša všetko

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
She says
Ona povedala
See it in your eyes
Pozrite sa na to v očiach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
Tell me, do you feel alive?
Povedz mi, cítiš sa nažive?

Feel alive?
Cítite sa nažive?
Do you feel alive?
Cítite sa nažive?

Na na na na na na na na
Na na na na

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
She says
Ona povedala
See it in your eyes
Pozrite sa na to v očiach
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
Tell me, do you feel alive?
Povedz mi, cítiš sa nažive?

All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
She says
Ona povedala
Nothing’s in your mind
Nič nie je vo vašej mysli
All the colors, see the colors, make the colors, feel the colors
Všetky farby, farby, farby, farby
Tell me, do you feel alive?
Povedz mi, cítiš sa nažive?

Do you feel alive?
Cítite sa nažive?

Published
Categorized as Slovak