benny blanco, Calvin Harris – I Found You Text Piesne Preklad v Slovensky

I cannot say what I’m feeling
Nemôžem povedať, čo cítim
If I don’t know how to move
Ak neviem, ako sa pohybovať
I cannot say what I believe in
Nemôžem povedať, čo verím
I finally believe in you
Konečne verím vo vás
I traveled many roads
Cestoval som mnohými cestami
And I know what road to choose
A viem, akú cestu si vybrať
Now my world is never changing
Teraz sa môj svet nikdy nemení
There’s anything I can do
Je tu všetko, čo môžem urobiť

‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
(I found you)
(Našiel som ťa)

I cannot say what I’m feeling
Nemôžem povedať, čo cítim
If I don’t know how to move
Ak neviem, ako sa pohybovať
I cannot say what I believe in
Nemôžem povedať, čo verím
I finally believe in you
Konečne verím vo vás
I travelled many roads
Cestoval som mnohými cestami
And I know what road to choose
A viem, akú cestu si vybrať
Now my world is never changing
Teraz sa môj svet nikdy nemení
There’s anything I can do
Je tu všetko, čo môžem urobiť

‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa

I found you, I found you
Našiel som ťa, našiel som ťa
I found you, I found you
Našiel som ťa, našiel som ťa
I found you, I found you
Našiel som ťa, našiel som ťa
I found you, I found you
Našiel som ťa, našiel som ťa

‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
(I found you)
(Našiel som ťa)
I found you
našiel som ťa
‘Cause I found you
Pretože som vás našiel
I found you
našiel som ťa
I found you
našiel som ťa
(I found you)
(Našiel som ťa)

Published
Categorized as Slovak