Beyoncé – Spirit Songtekst Vertaling Nederlands


Yeah, yeah and the wind is talking
ja, de wind is aan het praten
Yeah, yeah for the very first time
ja, voor de allereerste keer
With a melody that pulls you towards it
Met een melodie die je ernaartoe trekt
Painting pictures of paradise
Schilderijen van het paradijs

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Zeggen opstaan ​​tot het licht aan de hemel, ja
Watch the light lift your heart up
Kijk hoe het licht je hart opheft
Burn your flame through the night
Verbrand je vlam door de nacht

Woah, spirit
oh, geest
Watch the heavens open, yeah
Kijk naar de hemelen open, ja
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Geest, kan je het horen roepen? JaYeah, yeah and the waters crashing
ja, ja en de wateren beuken
Trying to keep your head up high
Ik probeer je hoofd omhoog te houden
While you’re trembling, that’s when the magic happens
Terwijl je trilt, gebeurt het dat de magie gebeurt
And the stars gather by your side
En de sterren verzamelen zich aan jouw zijde

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Zeggen opstaan ​​tot het licht aan de hemel, ja
Let the light lift your heart up
Laat het licht je hart verheffen
Burn your flame through the night
Verbrand je vlam door de nacht

Yeah, spirit
ja, geest
Watch the heavens open, yeah
Kijk naar de hemelen open, ja
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Geest, kan je het horen roepen? Ja

Your destiny is coming close
Je bestemming komt dichterbij
Stand up and fight
Sta op en vecht
So go into that far off land
Dus ga naar dat verre land
And be one with the great lion, lion
En wees één met de grote leeuw, leeuw
A boy becomes a man
Een jongen wordt een man

Woah, spirit
oh, geest
Watch the heavens open, yeah
Kijk naar de hemelen open, ja
Spirit, can you hear it calling? Yeah
Geest, kan je het horen roepen? Ja
Spirit, watch the heavens open, open, yeah
Geest, kijk naar de hemel open, open, ja
Spirit, spirit, can you hear it calling? Yeah
Geest, geest, kun je het horen roepen? Ja

Your destiny is coming close, stand up and fight
Je bestemming komt dichterbij, sta op en vecht
So go into a far off land and be one with the great lion
Dus ga naar een ver land en wees één met de grote leeuw

Close