Billie Eilish – bury a friend şarkı sözleri türkçe çeviri

Billie
Billie

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Benden ne istiyorsun? Neden benden kaçmıyorsun?
What are you wondering? What do you know?
Neyi merak ediyorsun? Ne biliyorsun?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Neden benden korkmuyorsun? Neden beni umursuyorsun?
When we all fall asleep, where do we go?
Hepimiz uyuyakaldığımızda nereye gideriz?

Come here
Buraya gel
Say it, spit it out, what is it exactly
Söyle, tükür onu, tam olarak nedir
You’re payin’? Is the amount cleanin’ you out? Am I satisfactory?
ödeme mi yapıyorsun Miktar seni temizliyor mu? Tatmin edici miyim?
Today, I’m thinkin’ about the things that are deadly
Bugün ölümcül olan şeyleri düşünüyorum
The way I’m drinkin’ you down
Seni içtiğim yol
Like I wanna drown, like I wanna end me
Boğulmak istediğim gibi, bitirmek istediğim gibi

Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Camın üzerine bas, dilini zımbala
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Bir arkadaşını göm, uyanmaya çalış
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Yamyam sınıfı, oğlunu öldürüyor
Bury a friend, I wanna end me
Bir arkadaşımı göm, beni sonlandırmak istiyorum

I wanna end me
Beni sonlandırmak istiyorum
I wanna, I wanna, I wanna, end me
İstiyorum, istiyorum, istiyorum, bitir beni
I wanna, I wanna, I wanna
İstiyorum, istiyorum, istiyorum

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Benden ne istiyorsun? Neden benden kaçmıyorsun?
What are you wondering? What do you know?
Ne merak ediyorsun Ne biliyorsun?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Neden benden korkmuyorsun? Neden beni umursuyorsun?
When we all fall asleep, where do we go?
Hepimiz uyuyakaldığımızda nereye gideriz?

Listen
dinlemek
Keep you in the dark, what had you expected?
Seni karanlıkta tut, ne bekliyordun?
Me to make you my art and make you a star
Seni sanatım ve yıldızım yapmam için
And get you connected?
Ve seni bağlayalım mı?
I’ll meet you in the park, I’ll be calm and collected
Seninle parkta buluşacağım, sakin olacağım ve toplanacağım
But we knew right from the start that you’d fall apart
Ama en başından ayrılacağını biliyorduk.
‘Cause I’m too expensive
çünkü çok pahalıyım
It’s probably somethin’ that shouldn’t be said out loud
Muhtemelen yüksek sesle söylenmemesi gereken bir şey.
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Açıkçası, şu ana kadar ölmüş olacağımı düşündüm (Wow)
Calling security, keepin’ my head held down
Güvenlik çağırma, başımı tutmama
Bury the hatchet or bury a friend right now
Baltayı gömün veya hemen bir arkadaşınızı gömün

For the debt I owe, gotta sell my soul
Borçlu olduğum borç için ruhumu satmam lazım
‘Cause I can’t say no, no, I can’t say no
çünkü hayır diyemem, hayır, hayır diyemem
Then my limbs all froze and my eyes won’t close
Sonra uzuvlarım dondu ve gözlerim kapanmıyor
And I can’t say no, I can’t say no
Ve hayır diyemem, hayır diyemem
Careful
Dikkatli

Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Camın üzerine bas, dilini zımbala
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Bir arkadaşını göm, uyanmaya çalış
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Yamyam sınıfı, oğlunu öldürüyor
Bury a friend, I wanna end me
Bir arkadaşımı göm, beni sonlandırmak istiyorum

I wanna end me
Beni sonlandırmak istiyorum
I wanna, I wanna, I wanna, end me
İstiyorum, istiyorum, istiyorum, bitir beni
I wanna, I wanna, I wanna
İstiyorum, istiyorum, istiyorum

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Benden ne istiyorsun? Neden benden kaçmıyorsun?
What are you wondering? What do you know?
Ne merak ediyorsun Ne biliyorsun?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Neden benden korkmuyorsun? Neden beni umursuyorsun?
When we all fall asleep, where do we go?
Hepimiz uyuyakaldığımızda nereye gideriz?