Billie Eilish – bury a friend Songtekst Vertaling Nederlands

Billie
Billie

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet van me weg?
What are you wondering? What do you know?
Waar vraag je je naar af? Wat weet jij?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang voor mij? Waarom geef je om mij?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer gaan we allemaal in slaap, waar gaan we heen?

Come here
Kom hier
Say it, spit it out, what is it exactly
Zeg het, spuug het uit, wat is het precies
You’re payin’? Is the amount cleanin’ you out? Am I satisfactory?
je betaalt? Maakt het bedrag je schoon? Ben ik tevredenstellend?
Today, I’m thinkin’ about the things that are deadly
Vandaag denk ik aan de dingen die dodelijk zijn
The way I’m drinkin’ you down
De manier waarop ik je opdrink
Like I wanna drown, like I wanna end me
Alsof ik wil verdrinken, zoals ik wil eindigen

Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Ga op het glas staan, geniet van je tong
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Begraaf een vriend, probeer wakker te worden
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Kannibalenklasse, waarbij de zoon wordt gedood
Bury a friend, I wanna end me
Begraaf een vriend, ik wil me eindigen

I wanna end me
Ik wil me eindigen
I wanna, I wanna, I wanna, end me
Ik wil, ik wil, ik wil, maak een einde aan mij
I wanna, I wanna, I wanna
Ik wil het, ik wil het, ik wil het

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet van me weg?
What are you wondering? What do you know?
Wat vraag je je af? Wat weet jij?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang voor mij? Waarom geef je om mij?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer gaan we allemaal in slaap, waar gaan we heen?

Listen
Luister
Keep you in the dark, what had you expected?
Houd je in het donker, wat had je verwacht?
Me to make you my art and make you a star
Ik wil je mijn kunst maken en je een ster maken
And get you connected?
En krijg je verbinding?
I’ll meet you in the park, I’ll be calm and collected
Ik zal je ontmoeten in het park, ik zal kalm en verzameld zijn
But we knew right from the start that you’d fall apart
Maar we wisten vanaf het begin dat je uit elkaar zou vallen
‘Cause I’m too expensive
omdat ik te duur ben
It’s probably somethin’ that shouldn’t be said out loud
Het is waarschijnlijk iets dat niet hardop gezegd mag worden
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Eerlijk gezegd dacht ik dat ik nu dood zou zijn (Wow)
Calling security, keepin’ my head held down
Beveiliging roepen, mijn hoofd ingedrukt houden
Bury the hatchet or bury a friend right now
Begraaf de bijl of begraaf een vriend nu meteen

For the debt I owe, gotta sell my soul
Voor de schuld die ik verschuldigd ben, moet ik mijn ziel verkopen
‘Cause I can’t say no, no, I can’t say no
omdat ik geen nee kan zeggen, nee, ik kan geen nee zeggen
Then my limbs all froze and my eyes won’t close
Daarna bevroor ik mijn ledematen en mijn ogen zullen niet sluiten
And I can’t say no, I can’t say no
En ik kan geen nee zeggen, ik kan geen nee zeggen
Careful
Voorzichtig

Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Ga op het glas staan, geniet van je tong
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Begraaf een vriend, probeer wakker te worden
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Kannibalenklasse, waarbij de zoon wordt gedood
Bury a friend, I wanna end me
Begraaf een vriend, ik wil me eindigen

I wanna end me
Ik wil me eindigen
I wanna, I wanna, I wanna, end me
Ik wil, ik wil, ik wil, maak een einde aan mij
I wanna, I wanna, I wanna
Ik wil het, ik wil het, ik wil het

What do you want from me? Why don’t you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet van me weg?
What are you wondering? What do you know?
Wat vraag je je af? Wat weet jij?
Why aren’t you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang voor mij? Waarom geef je om mij?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer gaan we allemaal in slaap, waar gaan we heen?