Billie Eilish – Come Out and Play Songtekst Vertaling Nederlands

Wake up and smell the coffee
Wakker worden en de koffie ruiken
Is your cup half full or empty?
Is je kopje half, vol of leeg?
When we talk, you say it softly
Als we praten, zeg je dat zachtjes
But I love it when you’re awfully quiet
Maar ik hou ervan als je erg stil bent
Hmm-mm, quiet
Hmm, stil
Hmm-mm
Hmm

You see the piece of paper
Je ziet het stuk papier
Could be a little greater
Kan iets groter zijn
Show me what you could make her
Laat me zien wat je haar zou kunnen maken
You’ll never know until you try it
Je zult het nooit weten totdat je het probeert
Hmm-mm
Hmm
And you don’t have to keep it quiet
En je hoeft het niet stil te houden

And I know it makes you nervous
En ik weet dat het je nerveus maakt
But I promise you, it’s worth it
Maar ik beloof het je, het is het waard
To show ’em everything you kept inside
Om ze alles te laten zien wat je binnen hield
Don’t hide, don’t hide
Niet verbergen, niet verbergen
Too shy to say, but I hope you stay
Te verlegen om te zeggen, maar ik hoop dat je blijft
Don’t hide away
Verstop je niet
Come out and play
Kom naar buiten en speel

Look up, out of your window
Kijk omhoog, uit je raam
See snow, won’t let it in though
Zie sneeuw, laat het echter niet binnen
Leave home, feel the wind blow
Verlaat het huis, voel de wind waaien
‘Cause it’s colder here inside in silence
omdat het hier kouder is in stilte
And you don’t have to keep it quiet
En je hoeft het niet stil te houden

Yeah, I know it makes you nervous
Ja, ik weet dat het je nerveus maakt
But I promise you, it’s worth it
Maar ik beloof het je, het is het waard
To show ’em everything you kept inside
Om ze alles te laten zien wat je binnen hield
Don’t hide, don’t hide
Niet verbergen, niet verbergen
Too shy to say but I hope you stay
Te verlegen om te zeggen, maar ik hoop dat je blijft
Don’t hide away
Verstop je niet
Come out and play
Kom naar buiten en speel