Billie Eilish – Come Out and Play Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Wake up and smell the coffee
Obudź się i poczuj zapach kawy
Is your cup half full or empty?
Czy twoja filiżanka jest w połowie pełna lub pusta?
When we talk, you say it softly
Kiedy mówimy, mówisz to cicho
But I love it when you’re awfully quiet
Ale uwielbiam to, gdy jesteś bardzo cichy
Hmm-mm, quiet
Hmm, cicho
Hmm-mm
Hmm

You see the piece of paper
Widzisz kartkę papieru
Could be a little greater
Może być trochę większy
Show me what you could make her
Pokaż mi, co możesz zrobić
You’ll never know until you try it
Nigdy się nie dowiesz, dopóki tego nie spróbujesz
Hmm-mm
Hmm
And you don’t have to keep it quiet
I nie musisz tego robić cicho

And I know it makes you nervous
I wiem, że to cię denerwuje
But I promise you, it’s worth it
Ale obiecuję ci, to jest tego warte
To show ’em everything you kept inside
Aby pokazać im wszystko, co trzymałeś w środku
Don’t hide, don’t hide
Nie chowaj się, nie chowaj
Too shy to say, but I hope you stay
Zbyt nieśmiała, by powiedzieć, ale mam nadzieję, że zostaniesz
Don’t hide away
Nie ukrywaj się
Come out and play
Chodź się pobawić

Look up, out of your window
Spójrz, wyjdź z okna
See snow, won’t let it in though
Zobacz śnieg, nie wpuścisz go
Leave home, feel the wind blow
Opuść dom, poczuj wiatr
‘Cause it’s colder here inside in silence
ponieważ jest tu zimno w środku w ciszy
And you don’t have to keep it quiet
I nie musisz tego robić cicho

Yeah, I know it makes you nervous
Tak, wiem, że to cię denerwuje
But I promise you, it’s worth it
Ale obiecuję ci, to jest tego warte
To show ’em everything you kept inside
Aby pokazać im wszystko, co trzymałeś w środku
Don’t hide, don’t hide
Nie chowaj się, nie chowaj
Too shy to say but I hope you stay
Zbyt nieśmiała, by powiedzieć, ale mam nadzieję, że zostaniesz
Don’t hide away
Nie ukrywaj się
Come out and play
Chodź się pobawić