Billie Eilish – No Time To Die dalszöveg fordítás magyarul

I should have known
tudhattam volna
I’d leave alone
Békén hagynék
Just goes to show
Csak megy ezt megmutatni
That the blood you bleed is just the blood you owe
A vér, amelyet vérzel, csak az a vér, amivel tartozol
We were a pair
Párok voltunk
But I saw you there
De ott láttam
Too much to bear
Túl sokat viselni
You were my life, but life is far away from fair
Te voltál az életem, de az élet messze van a tisztességestől
Was I stupid to love you?
Hülye voltam, hogy szeretlek?
Was I reckless to help?
Gondtalanul segítettem?
Was it obvious to everybody else?
Nyilvánvaló volt mindenkinek?

That I’d fallen for a lie
Soha többé nem hazudnék hazugságért
You were never on my side
Soha nem voltál az én oldalamon
Fool me once, fool me twice
Egyszer becsapott, kétszer becsapott
Are you death or paradise?
Halál vagy ég?
Now you’ll never see me cry
Most soha nem fogsz látni sírni
There’s just no time to die
Csak nincs idő meghalni

I let it burn
Hagytam égni
You’re no longer my concern, mmm
Ön már nem az én aggodalmaim
Faces from my past return
Arcok a múltbeli visszatérésemről
Another lesson yet to learn
Még egy tanulság, amelyet még meg kell tanulni

That I’d fallen for a lie
Soha többé nem hazudnék hazugságért
You were never on my side
Soha nem voltál az én oldalamon
Fool me once, fool me twice
Egyszer becsapott, kétszer becsapott
Are you death or paradise?
Halál vagy ég?
Now you’ll never see me cry
Most soha nem fogsz látni sírni
There’s just no time to die
Csak nincs idő meghalni

No time to die, mmm
Nincs idő meghalni
No time to die, ooh
Nincs idő meghalni

Fool me once, fool me twice
Egyszer becsapott, kétszer becsapott
Are you death or paradise?
Halál vagy ég?
Now you’ll never see me cry
Most soha nem fogsz látni sírni
There’s just no time to die
Csak nincs idő meghalni