Billie Eilish – No Time To Die şarkı sözleri türkçe çeviri

I should have known
Bilmeliydim
I’d leave alone
Yalnız kalırdım
Just goes to show
Sadece göstermeye git
That the blood you bleed is just the blood you owe
Kanadığın kan sadece borçlu olduğun kan
We were a pair
Biz bir çifttik
But I saw you there
Ama seni orada gördüm
Too much to bear
Taşıyacak çok fazla
You were my life, but life is far away from fair
Sen benim hayatımdın, ama hayat adil olmaktan uzak
Was I stupid to love you?
Seni sevmek aptal mıydım?
Was I reckless to help?
Sana yardım etmek için dikkatsiz miydim?
Was it obvious to everybody else?
Diğer herkes için açık mıydı?

That I’d fallen for a lie
Bir daha asla yalan söylemem
You were never on my side
Sen asla benim yanımda değildin
Fool me once, fool me twice
Beni bir kez kandırdın, iki kez kandırdın
Are you death or paradise?
Ölüm mü yoksa cennet misin?
Now you’ll never see me cry
Şimdi asla ağladığımı görmeyeceksin
There’s just no time to die
Ölmek için zaman yok

I let it burn
Yanmasına izin verdim
You’re no longer my concern, mmm
artık benim endişem değilsin
Faces from my past return
Geçmiş dönüşümden yüzler
Another lesson yet to learn
Henüz öğrenilecek bir ders daha

That I’d fallen for a lie
Bir daha asla yalan söylemem
You were never on my side
Sen asla benim yanımda değildin
Fool me once, fool me twice
Beni bir kere kandırdın, beni iki kez kandırdın
Are you death or paradise?
Ölüm mü yoksa cennet misin?
Now you’ll never see me cry
Şimdi asla ağladığımı görmeyeceksin
There’s just no time to die
Ölmek için zaman yok

No time to die, mmm
Ölmek için zaman yok
No time to die, ooh
Ölmek için zaman yok

Fool me once, fool me twice
Beni bir kez kandırdın, iki kez kandırdın
Are you death or paradise?
Ölüm mü yoksa cennet misin?
Now you’ll never see me cry
Şimdi asla ağladığımı görmeyeceksin
There’s just no time to die
Ölmek için zaman yok