Billie Eilish – No Time To Die Text Písně Překlad v Český

I should have known
Měl jsem to vědět
I’d leave alone
Nechal jsem se
Just goes to show
Stačí to ukázat
That the blood you bleed is just the blood you owe
Krev, kterou krvácíte, je pouze krev, kterou dlužíte
We were a pair
Byli jsme pár
But I saw you there
Ale viděl jsem tě tam
Too much to bear
Příliš mnoho
You were my life, but life is far away from fair
Byl jsi můj život, ale život je daleko od spravedlivého
Was I stupid to love you?
Byl jsem hloupý tě milovat?
Was I reckless to help?
Pomohl jsem vám?
Was it obvious to everybody else?
Bylo to zřejmé všem ostatním?

That I’d fallen for a lie
Už nikdy nebudu ležet
You were never on my side
Nikdy jsi nebyl na mé straně
Fool me once, fool me twice
Jednou mě oklamal, dvakrát mě oklamal
Are you death or paradise?
Jste smrt nebo nebe?
Now you’ll never see me cry
Teď mě nikdy neuvidíš plakat
There’s just no time to die
Není jen čas umřít

I let it burn
Nechal jsem ho hořet
You’re no longer my concern, mmm
už nejsi moje starost
Faces from my past return
Tváře z mého minulého návratu
Another lesson yet to learn
Ještě jednu lekci, kterou se musíme naučit

That I’d fallen for a lie
Už nikdy nebudu ležet
You were never on my side
Nikdy jsi nebyl na mé straně
Fool me once, fool me twice
Jednou mě oklamal, dvakrát mě oklamal
Are you death or paradise?
Jste smrt nebo nebe?
Now you’ll never see me cry
Teď mě nikdy neuvidíš plakat
There’s just no time to die
Není jen čas umřít

No time to die, mmm
Není čas umřít
No time to die, ooh
Není čas umřít

Fool me once, fool me twice
Jednou mě oklamal, dvakrát mě oklamal
Are you death or paradise?
Jste smrt nebo nebe?
Now you’ll never see me cry
Teď mě nikdy neuvidíš plakat
There’s just no time to die
Není jen čas umřít