Billie Eilish – When I Was Older şarkı sözleri türkçe çeviri

When I was older
Yaşlandığımda
I was a sailor on an open sea
Açık denizde denizci oldum
But now I’m underwater
Ama şimdi su altındayım
And my skin is paler than it should ever be
Ve cildim her zamankinden daha solgun
Hmm
Hmm

I’m on my back again
Yine sırtımdayım
Dreaming of a time and place
Bir yer ve zaman hayal etmek
Where you and I remain the best of friends
Sen ve ben en iyi arkadaş olduğumuz yerde
Even after all this ends
Bütün bu sonlardan sonra bile
Can we pretend?
Numara yapabilir miyiz?
I’m on my, I’m on my back again
Ben üzerimdeyim, yine sırtımdayım
It’s seeming more and more
Gittikçe daha fazla görünüyor
Like all we ever do is see how far it bends
Tek yaptığımız gibi, ne kadar büküldüğünü görmek
Before it breaks in half and then
Önce ikiye bölünür ve sonra
We bend it back again
Tekrar büküyoruz

Guess I got caught in the middle of it
Sanırım bunun ortasında yakalandım
Yes I’ve been taught, got a little of it
Evet, bana öğretildi.
In my blood, in my blood
Kanımda, Kanımda
Memories burn like a forest fire
Anılar orman yangını gibi yanıyor
Heavy rain turns any funeral pyre to mud
Şiddetli yağmur herhangi bir cenaze ateşinin çamura dönüşmesine neden olur
In the flood
Selde

When I was older
Yaşlandığımda
I was a sailor on an open sea
Açık denizde denizci oldum
But now I’m underwater
Ama şimdi su altındayım
And my skin is paler than it should ever be
Ve cildim her zamankinden daha solgun

I’m watching movies back to back in black and white, I never
Filmleri arka arkaya siyah beyaz izliyorum, asla
Seen anybody do it like I do it any better
Birini daha iyi yaptığım gibi yapan birini gördüm
I’m goin’ over you, I’m overdue for new endeavors
Senin üzerinden gidiyorum, yeni çabalar için geciktim
Nobody lonely like I’m lonely and I don’t know whether
Kimse yalnız gibi yalnızım ve ben olup olmadığını bilmiyorum
You’d really like it in the limelight
Gerçekten ilgi odağında istersin
You’d sympathize with all the bad guys
Bütün kötü adamlara sempati duyardın
I’m still a victim in my own right
Hala kendi başıma mağdurum
But I’m the villain in my own eyes, yeah
Ama ben kendi gözlerimdeki kötü adamım, evet

When I was older
Yaşlandığımda
I was a sailor on an open sea
Açık denizde denizci oldum