Billie Eilish – When I Was Older Songtekst Vertaling Nederlands

When I was older
Toen ik ouder was
I was a sailor on an open sea
Ik was een zeeman op open zee
But now I’m underwater
Maar nu ben ik onder water
And my skin is paler than it should ever be
En mijn huid is bleker dan hij ooit zou kunnen zijn
Hmm
Hmm

I’m on my back again
Ik ben weer op mijn rug
Dreaming of a time and place
Dromen van een tijd en plaats
Where you and I remain the best of friends
Waar jij en ik de beste vrienden blijven
Even after all this ends
Zelfs na al dit einde
Can we pretend?
Kunnen we doen alsof?
I’m on my, I’m on my back again
Ik ben op mijn, ik ben weer op mijn rug
It’s seeming more and more
Het lijkt meer en meer
Like all we ever do is see how far it bends
Zoals alles wat we ooit doen, is kijken hoe ver het buigt
Before it breaks in half and then
Voordat het doormidden breekt en dan
We bend it back again
We buigen het weer terug

Guess I got caught in the middle of it
Ik denk dat ik er middenin zit
Yes I’ve been taught, got a little of it
Ja, ik heb het geleerd, heb er een beetje van
In my blood, in my blood
In mijn bloed, in mijn bloed
Memories burn like a forest fire
Herinneringen branden als een bosbrand
Heavy rain turns any funeral pyre to mud
Zware regen verandert elke brandstapel in modder
In the flood
In de vloed

When I was older
Toen ik ouder was
I was a sailor on an open sea
Ik was een zeeman op open zee
But now I’m underwater
Maar nu ben ik onder water
And my skin is paler than it should ever be
En mijn huid is bleker dan hij ooit zou kunnen zijn

I’m watching movies back to back in black and white, I never
Ik kijk naar films rug aan rug in zwart en wit, ik nooit
Seen anybody do it like I do it any better
Ik zag dat iemand het beter deed
I’m goin’ over you, I’m overdue for new endeavors
Ik ga over je heen, ik ben te laat voor nieuwe inspanningen
Nobody lonely like I’m lonely and I don’t know whether
Niemand eenzaam zoals ik eenzaam ben en ik weet niet of
You’d really like it in the limelight
Je zou het echt leuk vinden in de schijnwerpers
You’d sympathize with all the bad guys
Je zou sympathiseren met alle slechteriken
I’m still a victim in my own right
Ik ben nog steeds een slachtoffer op zich
But I’m the villain in my own eyes, yeah
Maar ik ben de schurk in mijn eigen ogen, ja

When I was older
Toen ik ouder was
I was a sailor on an open sea
Ik was een zeeman op open zee