Billie Eilish – when the party’s over dalszöveg fordítás magyarul

Don’t you know I’m no good for you
Nem tudod, hogy nem vagyok jó neked
I’ve learned to lose you, can’t afford to
Megtanultam elveszíteni, nem engedheted meg magadnak
Tore my shirt to stop you bleedin’
Megmarkolta az ingemet, hogy megakadályozza a vérzést
But nothin’ ever stops you leavin’
De semmi sem hagyja abba, hogy elhagyja

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Csendes, amikor hazajövök és én magam vagyok
I could lie, say I like it like that, like it like that
Hazudhattam, azt mondhatnám, tetszik nekem, így tetszett
I could lie, say I like it like that, like it like that
Hazudhattam, azt mondhatnám, tetszik nekem, így tetszett

Don’t you know too much already
Nem tudsz túl sokat
I’ll only hurt you if you let me
Csak bántani fogok, ha hagynál
Call me friend but keep me closer (Call me back)
Hívjon barátot, de tartson közelebb (Hívjon vissza)
And I’ll call you when the party’s over
És akkor hívlak, amikor a párt vége

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Csendes, amikor hazajövök és én magam vagyok
And I could lie, say I like it like that, like it like that
És tudtam hazudni, azt mondanám, tetszik nekem, így tetszett
Yeah I could lie, say I like it like that, like it like that
igen tudtam hazudni, azt mondanám, tetszik nekem, így tetszett

But nothing is better sometimes
De néha semmi sem jobb
Once we’ve both said our goodbyes
Miután mindketten elmondtuk a búcsút
Let’s just let it go
Hagyjuk el
Let me let you go
Hadd menjek el

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Csendes, amikor hazajövök és én magam vagyok
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Hazudhattam, és azt mondhatnám, tetszik ez így, így tetszik
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Hazudhattam, és azt mondhatnám, tetszik ez így, így tetszik