Billie Eilish – when the party’s over Songtekst Vertaling Nederlands

Don’t you know I’m no good for you
Weet je niet dat ik niet goed voor je ben
I’ve learned to lose you, can’t afford to
Ik heb geleerd je te verliezen, kan het niet betalen
Tore my shirt to stop you bleedin’
Scheurde mijn shirt om je bloeden te stoppen
But nothin’ ever stops you leavin’
Maar niets houdt je ooit tegen om te vertrekken

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Rustig als ik thuis kom en ik alleen ben
I could lie, say I like it like that, like it like that
Ik zou kunnen liegen, zeggen dat ik het op die manier leuk vind, op die manier
I could lie, say I like it like that, like it like that
Ik zou kunnen liegen, zeggen dat ik het op die manier leuk vind, op die manier

Don’t you know too much already
Weet je niet al te veel
I’ll only hurt you if you let me
Ik zal je alleen maar pijn doen als je me dat laat doen
Call me friend but keep me closer (Call me back)
Noem me een vriend maar houd me dichterbij (bel me terug)
And I’ll call you when the party’s over
En ik zal je bellen als het feest voorbij is

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Rustig als ik thuis kom en ik alleen ben
And I could lie, say I like it like that, like it like that
En ik zou kunnen liegen, zeg dat ik het op die manier leuk vind, op die manier
Yeah I could lie, say I like it like that, like it like that
ja ik zou kunnen liegen, zeg dat ik het op die manier leuk vind, op die manier

But nothing is better sometimes
Maar niets is soms beter
Once we’ve both said our goodbyes
Zodra we allebei afscheid hebben genomen
Let’s just let it go
Laten we het gewoon loslaten
Let me let you go
Laat me je loslaten

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Rustig als ik thuis kom en ik alleen ben
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Ik zou kunnen liegen en zeggen dat ik het op die manier leuk vind, op die manier
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Ik zou kunnen liegen en zeggen dat ik het op die manier leuk vind, op die manier