Billie Eilish – when the party’s over Text Piesne Preklad v Slovensky

Don’t you know I’m no good for you
Nevieš, že nie som pre teba nič dobré
I’ve learned to lose you, can’t afford to
Naučila som sa ťa stratiť, nemôžeš si to dovoliť
Tore my shirt to stop you bleedin’
Vezmi si moju košeľu, aby ste zastavili krvácanie
But nothin’ ever stops you leavin’
Ale nič vám neprestane odísť

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Pokojné, keď sa vrátim domov a som sám
I could lie, say I like it like that, like it like that
Mohol by som klamať, povedzme, že sa mi to páči tak, ako to takto
I could lie, say I like it like that, like it like that
Mohol by som klamať, povedzme, že sa mi to páči tak, ako to takto

Don’t you know too much already
Nevieš už veľa
I’ll only hurt you if you let me
Bude som ti len ublížiť, keby si ma dovolil
Call me friend but keep me closer (Call me back)
Zavolajte mi priateľovi, ale držte ma bližšie (zavolajte mi)
And I’ll call you when the party’s over
A ja vám zavolám, keď sa skončí večera

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Pokojné, keď sa vrátim domov a som sám
And I could lie, say I like it like that, like it like that
A ja by som mohla klamnúť, povedzme, že sa mi to páči takým spôsobom
Yeah I could lie, say I like it like that, like it like that
áno, mohol by som klamať, povedzme, že sa mi takto páči tak, ako to takto

But nothing is better sometimes
Ale nič nie je lepšie niekedy
Once we’ve both said our goodbyes
Raz sme obaja povedali naše zbohom
Let’s just let it go
Len to nechajme
Let me let you go
Nechaj ma nechať ísť

Quiet when I’m coming home and I’m on my own
Pokojné, keď sa vrátim domov a som sám
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Mohol by som klamať a povedať, že sa mi to páči tak, ako to takto
I could lie, and say I like it like that, like it like that
Mohol by som klamať a povedať, že sa mi to páči tak, ako to takto

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …