BLACKPINK – Kill This Love lời bài hát phiên âm tiếng việt

Yeah, yeah, yeah
Vâng vâng
BLACKPINK IN YOUR AREA!
Blackpink trong khu vực của bạn (Blackpink là tên nhóm nhạc)
Yeah, yeah, yeah
Vâng vâng


천사 같은 “hi” 끝엔 악마 같은 “bye”
Sau một khởi đầu ngọt ngào, luôn có một kết thúc tồi tệ
매번 미칠듯한 high 뒤엔 뱉어야 하는 price
Sau mỗi cảm giác tốt, có một cái giá bạn phải trả
이건 답이 없는 test
Không có câu trả lời cho bài kiểm tra này
매번 속더라도 yes
Tôi sẽ luôn luôn yêu nó
딱한 감정의 노예
Tôi là nô lệ cho cảm xúc của tôi
얼어 죽을 사랑해
Tôi không thích tình yêu nhẫn tâm này


Here I come kickin’ the door, uh
Tôi đến đây đá cửa
가장 독한 걸로 줘, uh
Cho tôi mạnh nhất
뻔하디 뻔한 그 love
Rõ ràng là tình yêu
더 내놔봐 give me some more
Cho tôi nhiều hơn, cho tôi thêm
알아서 매달려 벼랑 끝에
Bám vào mép của vách đá nếu bạn muốn
한마디면 또 like 헤벌레 해
Chỉ với một từ bạn lại cảm thấy phấn khích
그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이
Cảm giác hồi hộp, phấn khích tột độ.
마치 heaven 같겠지만
Cảm thấy như thiên đường, nhưng
You might not get in it
Bạn có thể không nhận được trong đó


Look at me, look at you
Nhìn tôi đi
누가 더 아플까
Ai sẽ đau đớn hơn?
You smart 누가 you are
Bạn thông minh như ai? Bạn là
두 눈에 피눈물 흐르게 된다면
Nếu bạn khóc những giọt nước mắt của cả hai mắt
So sorry 누가 you are
Vậy xin lỗi như ai? Bạn là
나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어
Tôi nên làm gì? Tôi không thể chịu đựng được mình quá yếu đuối
애써 두 눈을 가린 채
Trong khi tôi buộc mình phải che mắt lại
사랑의 숨통을 끊어야겠어
Tôi cần kết thúc tình yêu này


Let’s kill this love!
Hãy giết chết tình yêu này
Yeah, yeah yeah, yeah yeah yeah
Vâng vâng
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Rum, pum, pum, pum, pum
Let’s kill this love!
Hãy giết chết tình yêu này
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Rum, pum, pum, pum, pum


Feelin’ like a sinner
Cảm thấy như một tội nhân
It’s so fire with him I go boo, ooh
Đó là lửa với anh ta, tôi đi boo
He said “you look crazy”
Anh ấy nói trông bạn thật điên rồ.
Thank you, baby
Cảm ơn
I owe it all to you
Tôi nợ tất cả với bạn
Got me all messed up
Làm tôi rối tung lên
His love is my favorite
Tình yêu của anh ấy là yêu thích của tôi
But you plus me
Nhưng bạn và tôi cùng nhau
Sadly can be dangerous
Có thể nguy hiểm, đáng buồn


Lucky me, lucky you
May mắn cho tôi, may mắn cho bạn
결국엔 거짓말 we lie
Rốt cuộc, cuối cùng, chúng ta nói dối
So what? So what?
Vậy thì sao? Vậy thì sao?
만약에 내가 널 지우게
Nếu tôi kết thúc quên bạn
된다면 so sorry
Rất xin lỗi
I’m not sorry
Tôi không xin lỗi
나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어
Tôi nên làm gì? Tôi không thể yếu đuối như vậy
애써 눈물을 감춘 채, eh
Trong khi tôi buộc mình phải giấu nước mắt
사랑의 숨통을 끊어야겠어
Tôi cần kết thúc tình yêu này


Let’s kill this love!
Hãy giết chết tình yêu này
Yeah, yeah yeah, yeah yeah yeah
Vâng vâng
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Rum, pum, pum, pum, pum
Let’s kill this love!
Hãy giết chết tình yêu này
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Rum, pum, pum, pum, pum


We all commit to love
Chúng ta đều cam kết yêu
That makes you cry, oh oh
Điều đó làm bạn khóc, oh, oh
We’re all making love
Chúng ta đều làm tình
That kills you inside, yeah
Điều đó giết chết bạn bên trong, vâng


We must kill this love (Yeah! Yeah!)
Chúng ta phải giết chết tình yêu này (vâng)
Yeah, it’s sad but true
vâng, nó buồn nhưng là sự thật
Gotta kill this love (Yeah! Yeah!)
Phải giết chết tình yêu này (vâng)
Before it kills you too
Trước khi nó giết bạn
Kill this love (Yeah! Yeah!)
Giết tình yêu này (vâng)
Yeah, it’s sad but true
vâng, nó buồn nhưng là sự thật
Gotta kill this love (Yeah! Yeah!)
Phải giết chết tình yêu này (vâng)
Gotta kill, let’s kill this love!
Hãy giết đi, hãy giết chết tình yêu này