Brett Young – Here Tonight Songtekst Vertaling Nederlands

If ever I get lost in your eyes tonight
Als ik ooit verdwaal in jouw ogen vanavond
Please just let me stay right there a little bit longer
Laat me alsjeblieft een beetje langer blijven
Underneath the stars, we are on fire
Onder de sterren staan ​​we in brand

And I don’t wanna go if you don’t wanna go
En ik wil niet gaan als je niet wilt gaan

We can just stay here in this minute
We kunnen hier gewoon op dit moment blijven
Lose all track of time
Geef niet om de tijd
Let the world spin on without us for a while
Laat de wereld een tijdje zonder ons draaien
I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Ik zeg je, we zijn slechts één kus verwijderd van de hemel
So baby, hold on tight
Dus schat, hou je vast
‘Cause I want to get wrapped up in your love
omdat ik me wil laten omhullen door jouw liefde
So baby, let’s just stay here tonight
Dus schat, laten we gewoon hier blijven vanavond
Tonight
Vanavond

I just wanna linger like this on your lips
Ik wil gewoon meer tijd op deze manier aan je lippen spenderen
And taste the salt air on your skin
En proef de zoute lucht op je huid
Hold you in my hands
Houd je in mijn handen
Anything and everything, you know that I’m all in
Alles en nog wat, je weet dat ik er helemaal bij ben

We can just stay here in this minute
We kunnen hier gewoon op dit moment blijven
Lose all track of time
Verliest alle tijd
Let the world spin on without us for a while
Laat de wereld een tijdje zonder ons draaien

I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Ik zeg je, we zijn slechts één kus verwijderd van de hemel
So baby, hold on tight
Dus schat, hou je vast
‘Cause I want to get wrapped up in your love
omdat ik me wil laten omhullen door jouw liefde
So baby, let’s just stay here tonight, tonight
Dus schat, laten we gewoon hier blijven vanavond, vanavond
Baby, let’s just stay here tonight, tonight, tonight, tonight, yeah
Schatje, laten we gewoon hier blijven vannacht, vanavond, vanavond, vanavond, ja
Let’s just stay right here tonight
Laten we hier gewoon blijven vanavond

‘Cause I don’t wanna go if you don’t wanna go
omdat ik niet wil gaan als je niet wilt gaan
We can just stay here in this minute
We kunnen hier gewoon op dit moment blijven
Lose all track of time
Verliest alle tijd
Let the world spin on without us for a while
Laat de wereld een tijdje zonder ons draaien

I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Ik zeg je, we zijn slechts één kus verwijderd van de hemel
So baby, hold on tight
Dus schat, hou je vast
‘Cause I want to get wrapped up in your love
omdat ik me wil laten omhullen door jouw liefde
So baby, let’s just stay here tonight, tonight
Dus schat, laten we gewoon hier blijven vannacht, vanavond
Baby, let’s just stay here tonight, tonight, tonight, tonight, wow
Schatje, laten we gewoon hier blijven vannacht, vannacht, vanavond, vanavond, wauw

Published
Categorized as Dutch