Brett Young – Here Tonight Text Piesne Preklad v Slovensky

If ever I get lost in your eyes tonight
Ak sa dnes večer stratím v tvojich očiach
Please just let me stay right there a little bit longer
Prosím, nechaj ma zostať trochu dlhšie
Underneath the stars, we are on fire
Pod hviezdami sme v ohni

And I don’t wanna go if you don’t wanna go
A nechcem ísť, ak nechcete ísť

We can just stay here in this minute
Môžeme tu zostať len v tejto chvíli
Lose all track of time
Nestarám sa o čas
Let the world spin on without us for a while
Nech sa svet na chvíľu otáča bez nás
I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Hovorím vám, sme len jeden bozk od neba
So baby, hold on tight
Takže baby, drž sa pevne
‘Cause I want to get wrapped up in your love
pretože chcem byť zabalený do tvojej lásky
So baby, let’s just stay here tonight
Tak dieťa, poďme dnes tu noc
Tonight
dnes večer

I just wanna linger like this on your lips
Chcem len tráviť viac času, ako je to na vašich perách
And taste the salt air on your skin
A ochutnajte soľný vzduch na koži
Hold you in my hands
Držte ma v rukách
Anything and everything, you know that I’m all in
Všetko a všetko, viete, že som všetko

We can just stay here in this minute
Môžeme tu zostať len v tejto chvíli
Lose all track of time
Stratiť všetku stopu času
Let the world spin on without us for a while
Nech sa svet na chvíľu otáča bez nás

I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Hovorím vám, sme len jeden bozk od neba
So baby, hold on tight
Takže baby, drž sa pevne
‘Cause I want to get wrapped up in your love
pretože chcem byť zabalený do tvojej lásky
So baby, let’s just stay here tonight, tonight
Tak dieťa, dnes večer tu zostaľme
Baby, let’s just stay here tonight, tonight, tonight, tonight, yeah
Baby, poďme tu dnes večer, dnes večer, dnes večer, dnes večer, jo
Let’s just stay right here tonight
Zostaňme tu dnes večer

‘Cause I don’t wanna go if you don’t wanna go
pretože nechcem ísť, ak nechcete ísť
We can just stay here in this minute
Môžeme tu zostať len v tejto chvíli
Lose all track of time
Stratiť všetku stopu času
Let the world spin on without us for a while
Nech sa svet na chvíľu otáča bez nás

I’m telling you, we’re just one kiss away from heaven
Hovorím vám, sme len jeden bozk od neba
So baby, hold on tight
Takže baby, drž sa pevne
‘Cause I want to get wrapped up in your love
pretože chcem byť zabalený do tvojej lásky
So baby, let’s just stay here tonight, tonight
Tak dieťa, dnes večer tu zostaľme
Baby, let’s just stay here tonight, tonight, tonight, tonight, wow
Zlatko, poďme tu dnes večer, dnes večer, dnes večer, dnes večer, wow

Published
Categorized as Slovak