Bring Me The Horizon – Mantra Songtekst Vertaling Nederlands

Do you wanna start a cult with me?
Wil je met mij een sekte beginnen?
I’m not vibrating like I ought to be
Ik ben niet aan het vibreren zoals ik zou moeten zijn
I need a purpose, I can’t keep surfing
Ik heb een doel nodig, ik kan niet blijven surfen

Through this existential misery
Door deze existentiële ellende
Now we’re gonna need some real estate
Nu hebben we wat onroerend goed nodig
But if I choose my words carefully
Maar als ik mijn woorden zorgvuldig kies
Think I could fool you that I’m the guru
Ik denk dat ik je voor de gek kan houden dat ik de goeroe ben
Wait, how do you spell epiphany?
Wacht, hoe spel je epifanie

Before the truth will set you free, it’ll piss you off
Voordat de waarheid je bevrijdt, zal het je irriteren
Before you find a place to be, you’re gonna lose the plot
Voordat je een plek vindt om te zijn, verlies je de plot
Too late to tell you now, one ear and right out the other one
Te laat om je nu het ene oor te vertellen en het andere uit
‘Cause all you ever do is chant the same old mantra
Omdat alles wat je ooit doet dezelfde oude mantra is

Yeah
Ja

Could I have your attention, please?
Mag ik uw aandacht alstublieft?
It’s time to tap into your tragedy
Het is tijd om je tragedie aan te boren
Think you could use a new abuser
Denk dat je een nieuwe misbruiker zou kunnen gebruiken
Close your eyes and listen carefully
Sluit je ogen en luister aandachtig
Imagine you’re stood on a beach
Stel je voor dat je op een strand staat
Water gently lapping at your feet
Water dat zachtjes aan je voeten kabbelt
But now you’re sinking, what were you thinking?
Maar nu zink je, wat was je aan het denken
That’s all the time we have this week
Dat is de hele tijd dat we deze week hebben

Before the truth will set you free, it’ll piss you off
Voordat de waarheid je bevrijdt, zal het je irriteren
Before you find a place to be, you’re gonna lose the plot
Voordat je een plek vindt om te zijn, verlies je de plot
Too late to tell you now, one ear and right out the other one
Te laat om je nu het ene oor te vertellen en het andere uit
‘Cause all you ever do is chant the same old mantra
Omdat alles wat je ooit doet dezelfde oude mantra is

And I know this doesn’t make a lot of sense
En ik weet dat dit niet veel logisch is
But do you really wanna think about yourself now?
Maar wil je nu echt over jezelf denken?
All I’m asking for’s a little bit of faith
Alles wat ik vraag om een ​​beetje geloof
You know it’s easy to believe
Je weet dat het gemakkelijk te geloven is
And I know this doesn’t make a lot of sense
En ik weet dat dit niet veel logisch is
You know you gotta work the corners of your mind now
Je weet dat je nu de hoeken van je hoofd moet werken
All I’m asking for’s a little bit of faith
Alles wat ik vraag om een ​​beetje geloof
You know it’s easy to, so easy to believe
Je weet dat het gemakkelijk is, zo gemakkelijk te geloven

Before the truth will set you free, it’ll piss you off
Voordat de waarheid je bevrijdt, zal het je irriteren
Before you find a place to be, you’re gonna lose the plot
Voordat je een plek vindt om te zijn, verlies je de plot
Before the truth will set you free, it’ll piss you off
Voordat de waarheid je bevrijdt, zal het je irriteren
Before you find a place to be, you’re gonna lose the plot
Voordat je een plek vindt om te zijn, verlies je de plot
Too late to tell you now, one ear and right out the other one
Te laat om je nu het ene oor te vertellen en het andere uit
‘Cause all you ever do is chant the same old mantra
Omdat alles wat je ooit doet dezelfde oude mantra is

Oh
Oh

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …