Bring Me The Horizon – Parasite Eve şarkı sözleri türkçe çeviri


Parasite Eve şarkı sözleri çeviri

Накривил е калпачето ей така, па така
Kapağı böyle eğdi
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Yukarı ve aşağı, böyle, böyle
Накривил е калпачето ей така, па така
Kapağı böyle eğdi
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Yukarı ve aşağı, böyle, böyle

I’ve got a fever, don’t breathe on me
Ateşim var, bana nefes verme
I’m a believer in nobody
Ben kimseye inanmıyorum
Won’t let me leave ’cause I’ve seen something
Gitmeme izin vermeyeceğim çünkü bir şey gördüm
Hope I don’t sneeze, I don’t *sneeze*
Umarım hapşırmam, hapşırmam
Really we just need to fear something
Gerçekten bir şeyden korkmamız gerekiyor
Only pretending to feel something
Sadece bir şeymiş gibi davranarak
I know you’re dying to run
Koşmak için öldüğünü biliyorum
I wanna turn you around
Seni ters çevirmek istiyorum

Please, remain calm, the end has arrived
Lütfen, sakin ol, son geldi
We cannot save you, enjoy the ride
Seni kurtaramayız, yolculuğun tadını çıkaramayız
This is the moment you’ve been waiting for
Bu beklediğiniz andır
Don’t call it a warning, this is a war
Ona uyarı deme, bu bir savaşIt’s the Parasite Eve
Parazit Arifesi
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Midenizde bir his var çünkü bunun sizin için geldiğini biliyorsunuz
Leave your flowers and grieve
Çiçeklerini bırak ve üzül
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Sana ne söylediklerini unutma
When we forget the infection
Enfeksiyonu unuttuğumuzda
Will we remember the lesson?
Dersi hatırlayacak mıyız?
If the suspense doesn’t kill you
Gerginlik seni öldürmezse
Something else will, eh-eh
Başka bir şey olacak
Move
Hareket

I heard they need better signal
Daha iyi sinyale ihtiyaçları olduğunu duydum
Put chip and pins in the needles
Çip ve iğneleri iğnelere koyun
Quarantine all of those secrets
Tüm bu sırları karantinaya al
In that black hole you call a brain before it’s too late
O kara delikte, çok geç olmadan beyni çağırıyorsun
Really we just wanna scream something
Gerçekten sadece bir şeyler bağırmak istiyoruz
Only pretend to believe something
Sadece bir şeye inanıyormuş gibi yap
I know you’re baying for blood
Kan için bayıldığını biliyorum
I wanna turn you around
Seni ters çevirmek istiyorum

Please, remain calm, the end has arrived
Lütfen, sakin ol, son geldi
We cannot save you, enjoy the ride
Seni kurtaramayız, yolculuğun tadını çıkaramayız
This is the moment you’ve been waiting for
Bu beklediğiniz andır
Don’t call it a warning, this is a war
Ona uyarı deme, bu bir savaş

It’s the Parasite Eve
Parazit Arifesi
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Midenizde bir his var çünkü bunun sizin için geldiğini biliyorsunuz
Leave your flowers and grieve
Çiçeklerini bırak ve üzül
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Sana ne söylediklerini unutma
When we forget the infection
Enfeksiyonu unuttuğumuzda
Will we remember the lesson?
Dersi hatırlayacak mıyız?
If the suspense doesn’t kill you
Gerginlik seni öldürmezse
Something else will, eh-eh
Başka bir şey olacak
It’s the Parasite Eve
Parazit Arifesi
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Midenizde bir his var çünkü bunun sizin için geldiğini biliyorsunuz
Leave your flowers and grieve
Çiçeklerini bırak ve üzül
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Sana ne söylediklerini unutma
When we forget the infection
Enfeksiyonu unuttuğumuzda
Will we remember the lesson?
Dersi hatırlayacak mıyız?
If the suspense doesn’t kill you
Gerginlik seni öldürmezse
Something else will
Başka bir şey olacak

You can board up your windows, you can lock up your doors, yeah
Pencerelerinize binebilir, kapılarınızı kilitleyebilirsiniz, evet
But you can’t keep washing your hands of this sh*t anymore
Ama artık böyle ellerini yıkamayı sürdüremezsin
When all the king’s sources and all the king’s friends
Tüm kralın kaynakları ve kralın arkadaşları
Don’t know their arses from their pathogens
Alanlarını patojenlerinden bilmiyorum
When life is a prison and death is the door
Hayat bir hapishane ve ölüm kapı olduğunda
This ain’t a warning, this is a war, war
Bu bir uyarı değil, bu bir savaş, savaş
This is a war, eh-eh, oh-oh
Bu bir savaş

It’s the Parasite Eve
Parazit Arifesi
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Midenizde bir his var çünkü bunun sizin için geldiğini biliyorsunuz
Leave your flowers and grieve
Çiçeklerini bırak ve üzül
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Sana ne söylediklerini unutma
When we forget the infection
Enfeksiyonu unuttuğumuzda
Will we remember the lesson?
Dersi hatırlayacak mıyız?
If the suspense doesn’t kill you
Gerginlik seni öldürmezse
Something else will, eh-eh
Başka bir şey olacak

It’s the Parasite Eve, eh-eh
Bu Parazit Arifesi,
It’s the Parasite Eve, eh-eh
Bu Parazit Arifesi,
It’s the Parasite Eve (Parasite Eve), eh-eh
Parazit Arifesi (Parazit Arifesi)
Eh-eh, eh-eh
hı. hmm

We cannot save you
Seni kurtaramayız
We cannot save you
Seni kurtaramayız
We cannot save you
Seni kurtaramayız
We cannot save you
Seni kurtaramayız
We cannot save you
Seni kurtaramayız

Close