Bring Me The Horizon – Parasite Eve Songtekst Vertaling Nederlands


Parasite Eve Songtekst Vertaling

Накривил е калпачето ей така, па така
Zo hield hij de dop schuin
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Op en neer, zoals dit, zoals dit
Накривил е калпачето ей така, па така
Zo hield hij de dop schuin
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Op en neer, zoals dit, zoals dit

I’ve got a fever, don’t breathe on me
Ik heb koorts, adem niet op mij
I’m a believer in nobody
Ik geloof in niemand
Won’t let me leave ’cause I’ve seen something
Laat me niet vertrekken omdat ik iets heb gezien
Hope I don’t sneeze, I don’t *sneeze*
Ik hoop dat ik niet nies, ik nies niet
Really we just need to fear something
We moeten echt iets vrezen
Only pretending to feel something
Alleen doen alsof ze iets voelen
I know you’re dying to run
Ik weet dat je dood wilt rennen
I wanna turn you around
Ik wil je omdraaien

Please, remain calm, the end has arrived
Blijf alsjeblieft kalm, het einde is aangebroken
We cannot save you, enjoy the ride
We kunnen je niet redden, geniet van de rit
This is the moment you’ve been waiting for
Dit is het moment waarop je hebt gewacht
Don’t call it a warning, this is a war
Noem het geen waarschuwing, dit is een oorlogIt’s the Parasite Eve
Het is de parasietavond
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Heb een gevoel in je buik omdat je weet dat het voor je komt
Leave your flowers and grieve
Laat je bloemen achter en rouw
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Vergeet niet wat ze je vertelden
When we forget the infection
Als we de infectie vergeten
Will we remember the lesson?
Zullen we de les onthouden?
If the suspense doesn’t kill you
Als de spanning je niet doodt
Something else will, eh-eh
Iets anders zal
Move
Actie

I heard they need better signal
Ik heb gehoord dat ze een beter signaal nodig hebben
Put chip and pins in the needles
Steek chip en pinnen in de naalden
Quarantine all of those secrets
Zet al die geheimen in quarantaine
In that black hole you call a brain before it’s too late
In dat zwarte gat roep je een brein voordat het te laat is
Really we just wanna scream something
We willen eigenlijk gewoon iets schreeuwen
Only pretend to believe something
Doe alleen alsof je iets gelooft
I know you’re baying for blood
Ik weet dat je bloed zoekt
I wanna turn you around
Ik wil je omdraaien

Please, remain calm, the end has arrived
Blijf alsjeblieft kalm, het einde is aangebroken
We cannot save you, enjoy the ride
We kunnen je niet redden, geniet van de rit
This is the moment you’ve been waiting for
Dit is het moment waarop je hebt gewacht
Don’t call it a warning, this is a war
Noem het geen waarschuwing, dit is een oorlog

It’s the Parasite Eve
Het is de parasietavond
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Heb een gevoel in je buik omdat je weet dat het voor je komt
Leave your flowers and grieve
Laat je bloemen achter en rouw
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Vergeet niet wat ze je vertelden
When we forget the infection
Als we de infectie vergeten
Will we remember the lesson?
Zullen we de les onthouden?
If the suspense doesn’t kill you
Als de spanning je niet doodt
Something else will, eh-eh
Iets anders zal
It’s the Parasite Eve
Het is de parasietavond
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Heb een gevoel in je buik omdat je weet dat het voor je komt
Leave your flowers and grieve
Laat je bloemen achter en rouw
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Vergeet niet wat ze je vertelden
When we forget the infection
Als we de infectie vergeten
Will we remember the lesson?
Zullen we de les onthouden?
If the suspense doesn’t kill you
Als de spanning je niet doodt
Something else will
Iets anders zal

You can board up your windows, you can lock up your doors, yeah
Je kunt je ramen dichtdoen, je kunt je deuren op slot doen, ja
But you can’t keep washing your hands of this sh*t anymore
Maar je kunt je handen niet meer zo wassen
When all the king’s sources and all the king’s friends
Wanneer alle bronnen van de koning en alle vrienden van de koning
Don’t know their arses from their pathogens
Ken hun gebieden niet van hun ziekteverwekkers
When life is a prison and death is the door
Als het leven een gevangenis is en de dood de deur
This ain’t a warning, this is a war, war
Dit is geen waarschuwing, dit is een oorlog, oorlog
This is a war, eh-eh, oh-oh
Dit is een oorlog

It’s the Parasite Eve
Het is de parasietavond
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Heb een gevoel in je buik omdat je weet dat het voor je komt
Leave your flowers and grieve
Laat je bloemen achter en rouw
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Vergeet niet wat ze je vertelden
When we forget the infection
Als we de infectie vergeten
Will we remember the lesson?
Zullen we de les onthouden?
If the suspense doesn’t kill you
Als de spanning je niet doodt
Something else will, eh-eh
Iets anders zal

It’s the Parasite Eve, eh-eh
Het is de parasietavond,
It’s the Parasite Eve, eh-eh
Het is de parasietavond,
It’s the Parasite Eve (Parasite Eve), eh-eh
Het is de Parasite Eve (Parasite Eve)
Eh-eh, eh-eh
hmm. hmm

We cannot save you
We kunnen je niet redden
We cannot save you
We kunnen je niet redden
We cannot save you
We kunnen je niet redden
We cannot save you
We kunnen je niet redden
We cannot save you
We kunnen je niet redden

Close