Bring Me The Horizon – Parasite Eve Text Piesne Preklad v Slovenský

Parasite Eve Text Piesne Preklad

Накривил е калпачето ей така, па така
Naklonil čiapku takto
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Takto hore a dole
Накривил е калпачето ей така, па така
Naklonil čiapku takto
Нанагоре-нанадоле, ей така, па така
Takto hore a dole


I’ve got a fever, don’t breathe on me
Mám horúčku, nedýchajte ma
I’m a believer in nobody
Verím v nikoho
Won’t let me leave ’cause I’ve seen something
Nenechám ma odísť, pretože som niečo videla
Hope I don’t sneeze, I don’t *sneeze*
Dúfam, že nebudem kýchať
Really we just need to fear something
Naozaj sa musíme niečoho báť
Only pretending to feel something
Len predstiera, že niečo cíti
I know you’re dying to run
Viem, že chcete utiecť
I wanna turn you around
Chcem ťa otočiť


Please, remain calm, the end has arrived
Prosím, zostaň pokojný, koniec prišiel
We cannot save you, enjoy the ride
Nemôžeme vás zachrániť, užiť si jazdu
This is the moment you’ve been waiting for
Toto je okamih, na ktorý ste čakali
Don’t call it a warning, this is a war
Nenazývajte to varovaním, toto je vojna


It’s the Parasite Eve
Je to Eva Parazitová
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Máte pocit v žalúdku, pretože viete, že to prichádza pre vás
Leave your flowers and grieve
Nechajte svoje kvety a smúti
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Nezabudnite, čo vám povedali
When we forget the infection
Keď zabudneme na infekciu
Will we remember the lesson?
Budeme si túto lekciu pamätať?
If the suspense doesn’t kill you
Ak vás napätie nezabije
Something else will, eh-eh
Niečo iné bude
Move
sťahovať


I heard they need better signal
Počul som, že potrebujú lepší signál
Put chip and pins in the needles
Vložte ihly a špendlíky do ihiel
Quarantine all of those secrets
Karanténu všetky tieto tajomstvá
In that black hole you call a brain before it’s too late
V tej čiernej diere voláte mozog skôr, ako bude príliš neskoro
Really we just wanna scream something
Naozaj chceme niečo kričať
Only pretend to believe something
Len predstierajte, že niečo uveríte
I know you’re baying for blood
Viem, že túžite po krvi
I wanna turn you around
Chcem ťa otočiť


Please, remain calm, the end has arrived
Prosím, zostaň pokojný, koniec prišiel
We cannot save you, enjoy the ride
Nemôžeme vás zachrániť, užiť si jazdu
This is the moment you’ve been waiting for
Toto je okamih, na ktorý ste čakali
Don’t call it a warning, this is a war
Nenazývajte to varovaním, toto je vojna


It’s the Parasite Eve
Je to Eva Parazitová
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Máte pocit v žalúdku, pretože viete, že to prichádza pre vás
Leave your flowers and grieve
Nechajte svoje kvety a smúti
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Nezabudnite, čo vám povedali
When we forget the infection
Keď zabudneme na infekciu
Will we remember the lesson?
Budeme si túto lekciu pamätať?
If the suspense doesn’t kill you
Ak vás napätie nezabije
Something else will, eh-eh
Niečo iné bude
It’s the Parasite Eve
Je to Eva Parazitová
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Máte pocit v žalúdku, pretože viete, že to prichádza pre vás
Leave your flowers and grieve
Nechajte svoje kvety a smúti
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Nezabudnite, čo vám povedali
When we forget the infection
Keď zabudneme na infekciu
Will we remember the lesson?
Budeme si túto lekciu pamätať?
If the suspense doesn’t kill you
Ak vás napätie nezabije
Something else will
Niečo iné bude


You can board up your windows, you can lock up your doors, yeah
Môžete nastúpiť na svoje okná, môžete zamknúť dvere, áno
But you can’t keep washing your hands of this sh*t anymore
Ale už viac nemôžete umývať ruky
When all the king’s sources and all the king’s friends
Keď sú všetky kráľove zdroje a všetci kráľovi priatelia
Don’t know their arses from their pathogens
Neznáme ich oblasti od svojich patogénov
When life is a prison and death is the door
Keď je život väzením a smrť sú dvere
This ain’t a warning, this is a war, war
Toto nie je varovanie, toto je vojna, vojna
This is a war, eh-eh, oh-oh
Toto je vojna


It’s the Parasite Eve
Je to Eva Parazitová
Got a feeling in your stomach ’cause you know that it’s coming for ya
Máte pocit v žalúdku, pretože viete, že to prichádza pre vás
Leave your flowers and grieve
Nechajte svoje kvety a smúti
Don’t forget what they told ya, eh-eh
Nezabudnite, čo vám povedali
When we forget the infection
Keď zabudneme na infekciu
Will we remember the lesson?
Budeme si túto lekciu pamätať?
If the suspense doesn’t kill you
Ak vás napätie nezabije
Something else will, eh-eh
Niečo iné bude


It’s the Parasite Eve, eh-eh
Je to Eva,
It’s the Parasite Eve, eh-eh
Je to Eva,
It’s the Parasite Eve (Parasite Eve), eh-eh
Je to parazitná predvečer (parazitná predvečer)
Eh-eh, eh-eh
hmm. hmm


We cannot save you
Nemôžeme vás zachrániť
We cannot save you
Nemôžeme vás zachrániť
We cannot save you
Nemôžeme vás zachrániť
We cannot save you
Nemôžeme vás zachrániť
We cannot save you
Nemôžeme vás zachrániť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close