Bryce Vine – Drew Barrymore lời bài hát phiên âm tiếng việt

I want this forever
Tôi muốn điều này mãi mãi
Just you in the grotto
Chỉ bạn trong hang động
With nothin’ but your nights on
Không có gì ngoài những đêm của bạn
Keep the f*ckin’ lights on
Giữ cho đèn sáng
Same again tomorrow
Cùng ngày mai
We don’t need no bottle
Chúng tôi không cần bất kỳ chai
Purple color lip-gloss
Màu tím son bóng
Room with the saguaro
Phòng với cây xương rồng
Ain’t nowhere I would rather be
Hư không, tôi thà là
Right between your holidays
Ngay giữa những ngày nghỉ của bạn
Coffee on the flintstone
Cà phê trên đá lửa
Jewelry on the ottoman
Đồ trang sức trên ghế đẩu
Baby, let me in, oh
Baby, cho tôi vào, oh
For I get way too adamant about it
Đối với tôi có cách quá cứng rắn về nó
Love the way you shiver
Yêu cách bạn rùng mình
Dig in to my shoulder blades
Đào vào lưỡi vai của tôi
Feel it when you quiver
Cảm thấy nó khi bạn rung động
Higher level, elevate
Cấp cao hơn, nâng cao
You could be the renegade
Bạn có thể là kẻ nổi loạn
Bonnie to a Clyde
Bonnie đến một Clyde
Harrelson and Juliette
Harrelson và Juliette
Legends never die
Huyền thoại không bao giờ chết
The TV hasn’t worked in ages
TV không hoạt động ở các độ tuổi
Probly got a shorted cable
Có thể có một cáp ngắn
Way too busy f*cking on the sofa or the kitchen table
Cách quá bận rộn với một cô gái trên ghế sofa hoặc bàn bếp
Is my vision hazy?
Tầm nhìn của tôi có mờ không
You look like you’re someone famous
Bạn trông giống như bạn là một người nổi tiếng

‘Cause you’re the next Drew Barry
Bởi vì bạn là Drew Barry tiếp theo (Drew Barrymore là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ)
And I want more, yeah
Và tôi muốn nhiều hơn, vâng
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn
You’re the next Drew Barry, yeah
bạn là Drew Barry tiếp theo, vâng
And I want more
Và tôi muốn nhiều hơn
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn

‘Cause you’re something like the summer
Bởi vì bạn giống như mùa hè
Kinda like a hurricane
Kinda như một cơn bão
Sweepin’ through the desert
Quét qua sa mạc
Hot Americana rain fallin’
Mưa nóng Americana rơi
Wearing nothing but my Lauryn Hill shirt
Mặc gì ngoài áo sơ mi của tôi
It’s kinda baggy on you, baby, but it work
It’s kinda baggy trên bạn, em bé, nhưng nó hoạt động
The AC hasn’t worked in ages
AC không hoạt động ở các độ tuổi
I could prolly read the label
Tôi có thể đọc nhãn
Way too busy f*cking on the counter or the coffee table
Cách quá bận rộn với một cô gái trên quầy hoặc bàn cà phê
Am I hallucinating?
Tôi có ảo giác không
Why do you look hella famous?
Tại sao bạn nhìn hella nổi tiếng

‘Cause you’re the next Drew Barry
Bởi vì bạn là Drew Barry tiếp theo
And I want more, yeah
Và tôi muốn nhiều hơn, vâng
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn
You’re the next Drew Barry, yeah
bạn là Drew Barry tiếp theo, vâng
And I want more
Và tôi muốn nhiều hơn
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn

I wanna make
tôi muốn làm
Every single moment for you great
Mỗi khoảnh khắc cho bạn tuyệt vời
Fly away to Cairo or L.A
Bay đi Cairo hoặc Los Angeles
Girl, I want it now, don’t wanna waste time, waste time
Cô gái, tôi muốn nó bây giờ, không muốn lãng phí thời gian, lãng phí thời gian
I wanna make
tôi muốn làm
Every single moment for you great
Mỗi khoảnh khắc cho bạn tuyệt vời
Fly away to Cairo or L.A
Bay đi Cairo hoặc Los Angeles
Girl, I want it now, don’t wanna waste time, waste time
Cô gái, tôi muốn nó bây giờ, không muốn lãng phí thời gian, lãng phí thời gian

‘Cause you’re the next Drew Barry
Bởi vì bạn là Drew Barry tiếp theo
And I want more, yeah
Và tôi muốn nhiều hơn, vâng
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn
You’re the next Drew Barry, yeah
bạn là Drew Barry tiếp theo, vâng
And I want more
Và tôi muốn nhiều hơn
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
Và tất cả những cô gái khác cứ tự hỏi tại sao tôi ở bên bạn